א יאָר אָן א זומער

א יאָר אָן א זומער

wildwildworld.ua

אין 6181 יאָר, צוריק מיט צוויי הונדערט יאָר, איז געווען אזוי גערופענע יאָר אָן א זומער. דאָס סאמע קאלטע יאָר פאר דער גאנצער געשיכטע פון אכטגעבונגען.

אפּריל-חודש 5181 יאָר איז פאָרגעקומען אן אויסבראָך פונעם וווּלקאן טאמבאָרא אין אינדאָנעזיע. עס זײַנען אומגעקומען 17 טויזנט מענטשן, אָבער דער אויסבראָך האָט אויך מיטגעבראכט די אנדערע שרעקלעכע פאָלגן.

דאָס אש, וואָס איז געווען ארויסגעוואָרפן אין דער אטמאָספער, האָט עטלעכע חדשים זיך פארשפּרייט אין איר. אין 6181 יאָר האָבן די מענטשן אין אמעריקע און מערב-אייראָפּע באמערקט, אז ס’איז, דאכט זיך, א פרילינג, אָבער עס ווערט ניט ווארעמער. מערץ איז געווען ווי א געוויינלעכער ווינטער-חודש. אפּריל און מײַ האָבן זיך אויסגעצייכנט מיט אן אומגעוויינלעכער צאָל רעגנס און האָגל, בעתן יוני זײַנען אין אמעריקע געווען די נאכטפרעסטלעך. אין דײַטשלאנד האָבן געבושעוועט שטורעמס, די טײַכן זײַנען ארויס פון זייערע ברעגן. אין שאָטלאנד איז דער גאנצער זומער געגאנגען שניי. עטלעכע מאָל איז ער אראָפּגעפאלן אין די פארייניקטע שטאטן פון אמעריקע — אין ניו-ענגלאנד און אין ניו-יאָרק.

אלס רעזולטאט איז דאָס געווען א יאָר פון קאָלאָסאלער אומגערעטעניש. די פּרײַזן אויף ווייץ זײַנען צען מאָל העכער געוואָרן. ס’איז געקומען הונגער.

טאקע אין אזא אטמאָספער האָט די שרײַבערין מערי שעלי אויסגעטראכט דעם דאָקטער פראנקענשטיין. לאָרד בײַראָן האָט געגעבן דעם פּערזענלעכן דאָקטער די אידיי פאר דער ערשטער דערציילונג וועגן וואמפּירן. אין דרײַ יאָר ארום איז די דערציילונג געווען פּובליקירט. אלס אויטאָר האָט מען אָנגעוויזן אליין דעם לאָרד בײַראָן.

דאָס ייִנגל יוסטוס האָט געוווינט אין דײַטשלאנד. ער איז געווען אלט 31 יאָר, ווען ס’איז געשען א יאָר אָן א זומער. יוסטוס האָט זיך אזוי שטארק געמוטשעט פון הונגער, אז ער האָט אָפּגעגעבן דאָס גאנצע לעבן דעם קאמף קעגן הונגער. איצט געדענקען מיר אים אלס יוסטוס פאָן ליביך, א דערפינדער פון מינעראלע באגיטיקונגען.

אין דײַטשלאנד איז אויך שטארק אויסגעפעלט האָבער פאר פערד. א דערפינדער קארל דרעז האָט אָנגעהויבן זוכן די אנדערע טראנספּאָרט-מיטלען. אין רעזולטאט האָט ער געשאפן — וואָס? — ריכטיק, וועלאָסיפּעד.

Год без лета

В 1816 году, то есть двести лет назад, случился так называемый год без лета. Самый холодный год за всю историю наблюдений.

В апреле 1815 года случилось извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Оно унесло жизни 71 тысячи человек.
Пепел, выброшенный в атмосферу, несколько месяцев распространялся в ней. В 1816 году в Америке и Западной Европе люди заметили, что вроде как весна, а теплее не становится.
Март был просто обыкновенной зимой. Апрель и май отличились неестественным количеством дождей и града, а в июне в Штаты пришли заморозки. В Германии не утихали бури, реки вышли из берегов. А в Шотландии все лето шел снег. Несколько раз он выпадал и в США – в Новой Англии и в Нью-Йорке.
В итоге случился колоссальный неурожай. Цены на зерно взлетели вдесятеро. Настал голод.
Именно в этой атмосфере писательница Мери Шелли придумала доктора Франкенштейна, а лорд Байрон подал своему личному врачу идею для первого рассказа про вампиров, которую тот успешно воплотил. Через три года рассказ «Вампир» был опубликован. Автором был указан сам лорд Байрон.
Мальчик Юстус жил в Германии, и год без лета застал в 13-летнем возрасте. Он мучился от голода настолько, что всю оставшуюся жизнь посвятил борьбе с ним. Теперь его помнят, как Юстуса фон Либиха, изобретателя минеральных удобрений.
А еще в Германии мучительно не хватало овса для лошадей. Изобретатель Карл Дрез стал искать другие средства перемещения, и в результате было изобретено – что? – правильно. Велосипед.


Источник: mv.org.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *