וווּ איז דאָס געסעלע, וווּ איז דער דענקמאָל?

וווּ איז דאָס געסעלע, וווּ איז דער דענקמאָל?

די ארכיטעקטן און קולטור-טוערס האָבן זיך אָפּגעזאָגט פון דער אידיי פונעם שאפן א דענקמאָל דעם דיכטער יוסף בראָדסקי אין סאנקט-פּעטערבורג, ווײַל עס האָט זיי ניט באפרידיקט קיין איין מעגלעכער וואריאנט וווּ צו שטעלן א מעמאָריאל. וועגן דעם האָט מיטגעטייל די אינפאָרמאציע-אגענטור ”טאסס“ מיט א פארופונג אויפן קונסט-פאָרשער, מיטגליד פונעם ארכיטעקטן-ראט פון רוסלאנד מיכאיִל מיכאלטשיק. ער איז אויך א פארטרעטער פונעם פאָרזיצער פונעם ראט לויט פארהיטן די קולטור-ירושה בײַ דער רעגירונג פון סאנקט-פּעטערבורג און א פאָרזיצער פון סאנקט-פּעטערבורגער רעגיאָנעלן געזעלשאפטלעכן פאָנד צוליב שאפן דעם ליטעראטור-מוזיי אויפן נאָמען פון יוסף בראָדסקי.

מיכאלטשיק האָט געזאָגט, אז דאָס לעצטע אָפיציעל פאָרגעלייגטע אָרט פארן דענקמאָל איז געווען א בראנדמויער פון מורוזי הויז, אין וועלכן עס האָט זיך געפונען די דירה פונעם דיכטערס משפּחה. מיכאלטשיק האלט אָט די אידיי פאר אבסורדישע. ”כ’וועל נישט מאָטיווירן, פאר וואָס. אויב איר געדענקט, וואָס פאר א בראנדמויער איז עס, דארף איר ניט קיין מאָטיווירונג — אלץ איז קלאָר, דאָס איז ניט קיין דענקמאָל“, — האָט ער באטאָנט.

די פּראָבלעם וווּ צו שטעלן דעם דענקמאָל בראָדסקין פּרובירט מען דערלייזן שוין עטלעכע יאָר. מע האָט פאר אים פאָרגעלייגט עטלעכע ערטער אינעם ראיאָן פון ליטייני פּראָספּעקט און אויף פּיראָגאָווסקאיא ברעג-גאס, אָבער מע האָט זיך אָפּגעזאָגט פון די דאָזיקע וואריאנטן איבער פארשיידענע סיבות. עפענען דעם דענקמאָל האָט מען פּלאנירט אין מײַ 5102, צום 57-סטן יאָרטאָג זינט עס געבוירן געוואָרן דער פּאָעט. איז דער זעלבער צײַט האָט מען פּלאנירט צו שאפן א מוזיי אין א געוועזענער קאָמונאלער דירה אין מורורזי הויז, וווּ בראָדסקי האָט געוווינט אין 5591- 2791 יאָרן. די ארבעט איבער שאפן דעם מוזיי גייט איצט ווײַטער, אָבער אפילו די בערכדיקע טערמינען פון זײַן עפענונג קאָן מען נישט אָנרופן.

Будет ли памятник?

Деятели культуры отказались от идеи создания памятника Иосифу Бродскому

Архитекторы и деятели культуры отказались от идеи создания памятника поэту Иосифу Бродскому в Санкт-Петербурге из-за того, что их не устроил ни один из возможных вариантов размещения мемориала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на искусствоведа, члена Союза архитекторов России, заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Михаила Мильчика. Он является также председателем Санкт-Петербургского регионального общественного Фонда создания Литературного музея Иосифа Бродского.
«В настоящее время речи о том, чтобы установить памятник Бродскому в Петербурге, не идет», — сказал Мильчик. Он отметил, что последним официально предложенным местом для памятника был брандмауэр стены дома Мурузи, в котором располагалась квартира семьи поэта. Мильчbк назвал идею такого размещения монумента «абсурдным». «Не буду мотивировать, почему. Если вы помните, что это за брандмауэр, то и мотивировки не надо — все и так ясно, это не памятник», — подчеркнул он.
Проблема размещения памятника Бродскому решается в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Для него предполагалось несколько точек в районе Литейного проспекта и на Пироговской набережной, но от этих вариантов пришлось отказаться по различным причинам. Открыть памятник Бродскому планировалось к 75-летию со дня рождения поэта в мае 2015 года, к этому же моменту предполагалось создать музей в бывшей коммунальной квартире Дома Мурузи в Литейной части старого Петербурга. В одной из квартир этого дома Бродский жил с 1955 по 1972 год. В настоящее время работа над созданием музея продолжается, но даже ориентировочные сроки его открытия не называются.


Источник: Jewish.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *