”א פריילעכער רעגן»

”א פריילעכער רעגן»

דעם 41טן סעפּטעמבער האָט אונדזער צײַטונג דערציילט וועגן דעם נײַעם בוך ”א פריילעכער רעגן“ פונעם ישראלדיקן פּאָעט און זשורנאליסט זיסי ווייצמאן. הײַנט פּובליקירן מיר עטלעכע לידער פון אָט דעם בוך.

st1

st2

st3

st5

st6

st7

st8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *