און פליגלען פון מלאכים

און פליגלען פון מלאכים - Миша Брусиловский со своей картиной "Император Николай Второй"

Миша Брусиловский со своей картиной "Император Николай Второй"

אין יעקאטערינבורג, אינעם מוזיי פון אָפּבילדנדיקע קונסטן עפנט זיך הײַנט די בילדער-אויסשטעלונג פונעם באוווּסטן אוראלער קינסטלער מישא ברוסילאָווסקי
”מע האָט אָנגעהויבן גרייטן די אויסשטעלונג צוזאמען מיטן קינסטלער צו זײַן יוביליי. אָבער ער איז געשטאָרבן ניט לאנג פאר דער עפענונג, דעם 3 נאָיאבער. ס’איז אוועק פון לעבן ניט נאָר די אמתע לעגענדע פון אנדערגראונד-עפּאָכע, נאָר איינער פון די סאמע בולטע, אייגנארטיקע און טאלאנטפולע הײַנטצײַטיקע קינסטלער. די ווערק פונעם פארדינסטפולן קינסטלער פון רוסלאנד, בכבודיקן אקאדעמיקער פון דער רוסלענדישער קונסט-אקאדעמיע געפינען זיך אין א סך גרעסטע מוזייען און גאלערייען, אויך אין די פּריוואטע קאָלעקציעס פון רוסלאנד, עסטרײַך, ענגלאנד, דײַטשלאנד, ישראל, אירלאנד, פשא, פראנקרײַך און שווייץ“, — זאָגט מען אינעם מוזיי.

אויף דער אויסשטעלונג ”מישא ברוסילאָווסקי. מאָלערײַ“ וועלן זײַן פאָרגעשטעלט ניט נאָר די גרויסע סיוזשעט-בילדער, נאָר אויך קליינע קאמער-פּאָרטרעטן, וועלכע זײַנען געווען געשאפן אין פארשיידענע יאָרן — אָנהייבנדיק פון די זעכציקער יאָרן און ביז הײַנט צו טאָג. חוץ א סקאנדאליעזער און זייער וויכטיקער פאר איר צײַט מאָנומענטאל-לײַוונט ”8191 יאָר“ (אָנגעמאָלט צוזאמען מיט גענאדי מאָסין) פון דער קאָלעקציע פונעם יעקאטערינבורגער מוזיי פון אָפּבילדנדיקע קונסטן, האָט מען אלע איבעריקע בילדער גענומען פון דער ווארשטאט. זיי זײַנען הויפּטזאכלעך געווידמעט די ביבלישע און מיפאָלאָגישע סיוזשעטן.

איינער פון די צענטראלע עקספּאָנאטן פון דער אויסשטעלונג וועט זײַן די לײַוונט ”אימפּעראטאָר ניקאָלײַ דער צווייטער“, וווּ די אבסאָליוט סטאטישע פיגור פונעם לעצטן רוסישן קייסער, וועלכער זיצט אינעם פאָטעל מיטן צעסארעוויטש אלעקסיי, דיסאָנירט שארף מיטן ארומיקן טומלדיקן הינטערגרונט, אָנגעפילט מיט פליגלען פון פליענדיקע און זינגענדיקע טרויעריקע מלאכים. אין אן אנדער אָפּטייל פון דער אויסשטעלונג זײַנען פאראן די פּאָרטרעטן פון דער באליבטער פרוי פונעם קינסטלער — זײַן ווײַב טאטיאנא, וועלכע האָט פּאָזירט פארן מאָלער פאר א סך זײַנע בילדער“. — האָט מען מיטגעטיילט אין דער פּרעסע-דינסט פונעם מוזיי.
די אויסשטעלונג (ארײַנגאנג פרײַ) וועט ארבעטן ביז 11טן דעצעמבער.

***
ווי עס האָבן שוין מיטגעטיילט די מעדיומס-מיטלען, וועט מען צו דער ערשטער יאָרצײַט פונעם קינסטלער עפענען אויפן הויז, וווּ ער האָט געוווינט, א מעמאָריאל-ברעט. אין יעקאטערינבורג פּלאנירט מען אויך עפענען א מוזיי אויף מישא ברוסילאָווסקי נאָמען.

ביִאָגראפיע פונעם קינסטלער

מישא ברוסילאָווסקי איז געבוירן געוואָרן דעם 7 מײַ 1391 יאָר אין קיִעוו. זײַן פאָטער איז געווען א מיליטער-אינזשענער, אין 8391 יאָר האָט מען געשיקט די גאנצע משפּחה אין דער קאָמאנדירונג אויפן ווײַטן מיזרח. זיי האָבן געוווינט אויף דער סטאנציע אין , אין ביראקאן און ביראָבידזשאן. אין 1491 יאָר זײַנען זיי אוועקגעפאָרן קיין קיִעוו. מישא, זײַן ברודער סעווא און זייער מומע ראיִסע האָט מען עוואקויִרט אויפן דרום אוראל. דער פאָטער איז אוועקגעגאנגען אויפן פראָנט (איז אומגעקומען אין 3491 יאָר). אין 3491 יאָר האָט מען ראיִסען מאָביליזירט — זי איז געווען א דאָקטער, און מישא האָט צוזאמען מיט איר זיך געלאָזט אין וועג אויפן סאניטאר-צוג. דאָרטן האָט מישע געהאָלפן די דאָקטוירים און פארוווּנדעטע.

איבער א האלב יאָר איז מישא צוריקגעקומען קיין קיִעוו, און כדי פארדינען א ביסל געלט, האָט ער אָנגעהויבן צוזאמען מיט א גרופּע ייִנגלעך פּוצן שיך אויף בײַוואָקזאלן פּלאץ. אלע אָוונט פלעגט אויפן פּלאץ קומען א בחור, וועמענס נאָמען איז געווען קאָט. ער פלעגט צונעמען בײַ די ייִנגלעך כמעט די גאנצע לייזונג. אמאָל, צו דעם געבורטסטאָג פון קאָט, האָט מישא אָנגעמאָלט זײַן פּאָרטרעט. קאָט האָט גענומען די צייכענונג, און אין א צײַט ארום האָט אָפּגעפירט ברוסילאָווסקין אין אן אינטערנאט פאר די באגאבטע קינדער.

אין 4491 יאָר האָט מישא אָנגעהויבן לערנען זיך אינעם אינטערנאט, שפּעטער איז ער ארײַנגעטראָטן אין דער קיִעווער קינסטלערישער שול. אין 3591 יאָר איז ער אוועקגעפאָרן קיין מאָסקווע, דערנאָך האָט זיך געלערנט אין לענינגראד, נאָכן פארענדיקן דעם אינסטיטוט האָט מען אים געשיקט ארבעטן קיין סווערדלאָווסק.
אין 2691 יאָר האָט מישא ברוסילאָווסקי צוזאמען מיט גענאדי מאָסין אָנגעהויבן ארבעטן איבער זייער בילד ”8191 יאָר“, וואָס האָט געבראכט די קינסטלער די אלפארבאנדישע באוווּסטקײַט.

אין 1991 יאָר האָט מישא באקומען די פּרעמיע אויפן נאָמען פון ג. מאָסין — פארן בײַטראָג אין דער אנטוויקלונג פון דער קינסטלערישער שאפונג אויפן אוראל. זײַנע ווערק געפינען זיך אין א סך גרעסטע מוזייען און גאלערייען פון דער וועלט און אין די פּריוואטע קאָלעקציעס.
זײַן בילד ”פוטבאָל“ האָט מען פארײַויפט אין 6002 יאָר אויפן אאוקציאָן S‘YBEHTOS פאר 801 טויזנט פונט סטערלינגען.

И крылья ангелов…

Сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка живописных произведений знаменитого уральского художника Миши Шаевича Брусиловского

«Выставка готовилась совместно с самим мастером как юбилейная. Совсем немного не дожил автор до ее открытия – он скончался 3 ноября после продолжительной болезни. Не стало не только поистине легендарной фигуры эпохи андеграунда, но одного из наиболее ярких, своеобразных и талантливых современных художников. Произведения заслуженного художника России, почетного академика Российской академии художеств находятся во многих крупнейших музеях и галереях, а также частных коллекциях России, Австрии, Англии, Германии, Израиля, Ирландии, США, Франции и Швейцарии», – говорят в музее.

На выставке «Миша Брусиловский. Живопись» зрители увидят не только масштабные сюжетные картины, но и небольшие камерные портреты, созданные в разные годы – с 1960-х по сегодняшнее время. Помимо нашумевшего и знакового для своего времени монументального полотна «1918-й год» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, написанного в соавторстве с Геннадием Мосиным и поныне не утратившего своей актуальности и дерзости, все остальные работы взяты из мастерской. В основном они посвящены библейским и мифологическим сюжетам.

«Одним из центральных экспонатов выставки, безусловно, станет задуманное много лет назад, но написанное лишь недавно полотно «Император Николай Второй», где абсолютно статичная фигура последнего русского царя, сидящего в кресле с цесаревичем Алексеем, резко диссонирует с окружающим его мятущимся, сумбурным, мельтешащим фоном, заполненным крыльями парящих и поющих скорбных ангелов. Отдельный раздел выставки составляют портреты любимой женщины и модели художника – жены Татьяны, черты которой узнаваемы и во многих героинях его картин. Они прожили вместе больше сорока лет, на протяжении которых мастер не раз писал подобные «домашние портреты», которые по его просьбе включены в нынешнюю экспозицию», – сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 11 декабря. Вход в музей – свободный для всех посетителей.

Анастасия Истомина
Источник: urfo.org

* * *

Как уже ранее сообщали СМИ, в годовщину со дня смерти художника на доме в Екатеринбурге, где жил Брусиловский, будет установлена мемориальная доска. Изготовлением мемориальной доски займется директор литейной мастерской «Дубровин» Иван Дубровин. В Екатеринбурге также планируют открыть музей Миши Брусиловского. Помещение под музей готов предоставить один из бизнесменов города.

Биография художника

Миша Брусиловский родился 7 мая 1931 года в Киеве. Его отец был военным инженером, в 1938 году вся семья была отправлена в длительную командировку на Дальний Восток. Жили на станции Ин, в Биракане и Биробиджане. В 1941 году семья Брусиловских возвратилась в Киев, но после начала войны Мишу и его брата Севу выслали на Южный Урал в город Троицк с сестрой отца – терапевтом Раисой, отец ушел на фронт (погиб в 1943-м), мать осталась в Киеве и смогла приехать позже. В 1943 году Раису мобилизовали, и Миша поехал с ней на санитарном поезде, где помогал докторам и раненым.

Через полгода Брусиловский возвратился в освобожденный Киев. В поисках заработка он примкнул к группе мальчишек, занимавшихся чисткой обуви на привокзальной площади. Каждый вечер на площадь приходил взрослый парень по кличке Кот, связанный с местным криминалитетом, и забирал большую часть выручки. Сокрытие доходов жестко пресекалось.

Как-то, ко дню рождения Кота, Миша нарисовал цветными карандашами его портрет и показал ему. Кот взял себе рисунок, а через некоторое время отвез Брусиловского в интернат для одаренных детей.

«Однажды он пришел днем с парнем, совсем маленьким, отдал ему мой ящик и все, что к нему прилагалось, и увез меня в интернат для одаренных детей. Без стука зашел к директору, тот сказал, что прием в интернат закончен, что надо показать работы. Кот молча положил на стол пачку денег и сказал, что конкурса не будет и что не дай Бог, если я не поступлю. Я поступил».

В 1944 году Миша Брусиловский приступил к занятиям в киевском интернате для одаренных детей, позднее поступил в Киевскую художественную школу. В 1953 году Брусиловский поехал в Москву, затем учился в Ленинграде, по окончании института был отправлен в Свердловск, где преподавал, работал в издательстве.

В 1962 году в соавторстве с Геннадием Мосиным начал работу над картиной «1918-й», которая принесла авторам всесоюзную известность, хотя первая выставка картины состоялась в Москве, после того как полотно тайно было вывезено из Свердловска. Картина не была признана председателем Союза живописцев РСФСР Владимиром Серовым, так как Ленин был изображен не так, как это было принято в то время.

В 1991 году Мише Брусиловскому присуждена премия имени Г.С. Мосина за вклад в развитие художественного творчества на Урале. Его произведения находятся во многих крупнейших музеях и галереях РФ, а также в частных коллекциях России, Австрии, Англии, Германии, Израиля, Ирландии, США, Франции и Швейцарии. В 2006 году на старейшем в мире аукционе Sotheby’s его полотно «Футбол» было продано за рекордные на тот момент 108 тыс. фунтов стерлингов. В 2008 году в Екатеринбурге в одном из центральных городских скверов была установлена скульптурная группа «Горожане. Разговор», изображающая трех знаменитых уральских художников – Виталия Воловича, Германа Метелева и Мишу Брусиловского.

tass.ru и Википедия

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *