אנעס מתנה

אנעס מתנה

מע האָט געפונען אן אומבאוווּסט ליד פון אנע פראנק
דאָס מיידל האָט אָנגעשריבן דאָס ליד אין 2491 יאָר, ווען זי איז אלט געווען 21 יאָר. אנע האָט געווידמעט דאָס ליד דער ייִנגערער שוועסטער פון איר בעסטער חברטע, און זי האָט אָפּגעהיט דעם געשאנק ביז איר סאמע טויט.

א בייגעלע מיטן ליד פון אנע פראנק, וועלכע איז אומגעקומען אינעם נאצישן קאָנצענטראציע-לאגער, האָט מען ארויסגעשטעלט אויפן אאוקציִאָן אין נידערלאנדן. דער אָנהייב-פּרײַז פונעם לאָט איז 05 טויזנט אייראָ.
אָט איז א וואָרט-בײַ-וואָרט-איבערזעצונג:

אויב דו האָסט געמאכט דײַן ארבעט שלעכט
און פארלאָרן די צײַט,
מאך אלץ איבער פונסנײַ
און ווענד צו דעם אָן
אלע כוחות.
אויב מע ווארפט אויף
דײַנע טעותן,
פאריכט זיי אומבאדינגט.
אזוי וועסטו איבערלאָזן נאָך זיך א גוט געדענקעניש.

אנע פראנק איז געבוירן געוואָרן אין דער משפּחה פון דײַטשישע ייִדן אין פראנקפורט אין 9291 יאָר, אָבער אין 3391 יאָר, ווען היטלער איז געקומען צו דער מאכט, איז די משפּחה אריבערגעפאָרן קיין אמסטערדאם. אין 0491 יאָר האָבן די נאציס אָקופּירט נידערלאנדן, און די משפּחה פראנק איז געווען געצוווּנגען באהאלטן זיך. פון 2491טן ביז 4491טן יאָר האָט דאָס מיידל געפירט א טאָגבוך. אנע און איר ייִנגערע שוועסטער זײַנען געשטאָרבן פון טיפוס אינעם קאָנצענטראציע-לאגער אין אָנהייב פעברואר 5491 יאָר. דער פאָטער, דער איינציקער פון דער משפּחה, וואָס איז געבליבן לעבן, האָט שפּעטער פּובליקירט דעם טאָגבוך.

Найдено ранее неизвестное стихотворение Анны Франк

Девочка написала стихотворение в 1942 году, когда ей было 12 лет. Она посвятила его младшей сестре своей лучшей подруги, и та хранила листок до своей смерти

Рукопись стихотворения еврейской девочки Анны Франк, погибшей в нацистском лагере, была выставлена на аукцион в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Всего в стихотворении восемь строк, его начальная цена на аукционе — 50 тысяч евро.
Дословный перевод стихотворения:

Если ты сделала свою работу плохо
И потеряла драгоценное время,
Сделай ее заново
И приложи больше усилий.
Если другие упрекают тебя
За совершенные ошибки,
Обязательно исправь их.
Так можно оставить о себе
лучшие воспоминания.

Анна Франк родилась в семье немецких евреев во Франкфурте в 1929 году, но после прихода к власти Гитлера в 1933 году ее семья переехала в Амстердам. Однако в 1940 году немецкие войска оккупировали Нидерланды, поэтому семья Франк скрывалась в убежище. С 1942 по 1944 год девочка вела дневник, который позже издал ее отец, единственный член семьи, переживший войну. Девочка и ее младшая сестра скончались в начале февраля 1945 года в концентрационном лагере от тифа.

Юлия Майорова
Источник: life.ru. Фото: © AP/FOTOLINK

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *