די שווארצע מילך, אָדער דער קלאס פאָרט אין אוישוויץ

די שווארצע מילך, אָדער דער קלאס פאָרט אין אוישוויץ

אין פּסקאָוו איז פאָרגעקומען א פּרעמיערע פונעם ספּעקטאקל ”די שווארצע מילך, אָדער דער קלאס פאָרט אין אוישוויץ“

די אויפפירונג לויט דער פּיעסע פונעם עסטרײַכער אויטאָר האָלגער שאָבער — איז א געמיינזאמער פּראָיעקט פון קינדער-ווארשטאט ”גוואָזדי“ און פּסקאָווער דראמע-טעאטער. אין צענטער פונעם סיוזשעט איז א געשיכטע פון א דײַטשישן דערוואקסלינג טאָמאס, וועמענס וועלט-אָנשויונג ווערט איבערגעאנדערשט נאָך דער עקסקורסיע אין אוישוויץ.

די הויפּר-טעמע פונעם ספּעקטאקל איז א באוווּסטזיניקײַט פון א באגריף ”דער היסטאָרישער זכרון“ און דאָס, ווי עס איז וויכטיק צו פארהיטן אָט דעם זכרון. דער 71-יאָריקער דײַטשישער דערוואקסלינג און א פּוילישער פּאָליציאנט. איינע פון די סימבאָלישע סצענעס פונעם ספּעקטאקל. אָט טאָמאס שעפּטשעט, אָט ער שרײַט — ער פּרוּווט זיך איבערצײַגן: ”איך בין נישט קיין נאצי! איך בין א געוויינלעכער בחור!“. ער האָט טאקע געלעבט מיט א געוויינלעכן לעבן. ער האָט געחברט מיט א נאצי, אָבער מיר אלע האָבן פארשיידענע פרײַנד. ער האָט געוווּסט וועגן דער צווייטער וועלט-מלחמה און אירע קאָנסעקווענצן. און קיין מאָל האָט זיך נישט פארטראכט וועגן דעם. זײַן געוויינלעכע וועלט ווערט צעבראָכן נאָך א געוויינלעכער, דאכט זיך, עקסקורסיע אין אוישוויץ. די טרוקענע ציפער באקומען די קאָנטורן פון דער רעאלקײַט, די ווײַטע און אזא פרעמדע ביז איצט פארגאנגענהײַט ווערט ממשותדיק. טאָמאס כמעט פיזיש פילט די שולד פון זײַן נאציע און וויל נישט זײַן א דײַטש. ער רײַסט זײַן פּאספּאָרט און זאָגט זיך אָפּ פון דער מוטער-שפּראך.

«Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

В Пскове состоялась премьера спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

Эта постановка по пьесе австрийского автора Хольгера Шобера – совместный проект детской мастерской «Гвозди» и Псковского драматического театра. В центре сюжета – история немецкого подростка Томаса, мировоззрение которого ломается после экскурсии в Освенцим.

Главная тема спектакля, адресованного прежде всего таким же подросткам, как и главный герой, – осознание самого понятия «историческая память» и важности ее сохранения.

Семнадцатилетний немецкий юноша и польский полицейский. Одна из знаковых сцен спектакля. Раз за разом, переходя с шепота на крик, Томас пытается убедить: «Я не нацист! Я обычный парень!». Он действительно жил обычной жизнью. Дружил с нацистом, но ведь у всех могут быть разные друзья. Знал про Вторую мировую войну, ее последствия. И никогда не задумывался об этом. Привычный мир разрывает рядовая, казалось бы, экскурсия в Освенцим. Сухие цифры обретают очертания реальности, далекое и такое чужое до этого момента прошлое становится осязаемым. Томас буквально физически ощущает вину своей нации и больше не хочет быть немцем. Рвет паспорт, отказывается от родного языка.

ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА, РЕЖИССЕР ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ – МАСТЕРСКОЙ «ГВОЗДИ»:
– Мне кажется, здесь очень важна вот эта телесная отдаленность от событий драматических, трагических. Когда ты знаешь цифры (как говорит герой Леши Довбыша), в школе учат цифры, ты знаешь, что погибло 6 миллионов евреев, но ты не чувствуешь, что это такое. Ты не понимаешь ни сердцем, ни кожей.
Тема исторической памяти в этом спектакле плотно переплетается с темой подросткового максимализма, бунтарства и одиночества. Дети, которых не слышат родители и которые в ответ не слышат их. Родители, которые не могут найти путь понимания и теряются.

АЛЕКСЕЙ ДОВБАШ, АКТЕР ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-МАСТЕРСКОЙ «ГВОЗДИ»:
– Я хочу показать, что на самом деле подростки не все одинаковые. И даже если они кажутся простыми, какими-то пошлыми, то, возможно, это просто какая-то защита, какой-то образ.
Спектакль «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» можно назвать своего рода экспериментальным. Ученики детской театральной студии играют на одной сцене со взрослым актером. И если в Европе такие проекты не редкость, в Пскове подобную постановку зрители увидят впервые.
Ирина Коваленко, Александр Калинин
Источник: www.gtrkpskov.ru
Источник фото: www.culture.ru и b1.culture.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *