”פידלער אויפן דאך“

”פידלער אויפן דאך“

דער דיריגענט יורי באשמעט און דער גובערנאטאָר פון מאָסקווער געגנט אנדריי וואָראָביאָוו, דער זשורנאליסט לעאָניד פּארפיאָנאָוו און אנדערע אקטיוויסטן פון געזעלשאפטלעכן און קולטור-לעבן זײַנען געוואָרן די לאורעאטן פון דער פּרעמיע ”פידלער אויפן דאך“.

די פײַערלעכע צערעמאָניע איז פאָרגעקומען אין מלוכה-קרעמל-פּאלאץ.

באשמעט איז באערט מיט דער באלוינונג ”פאר א בײַטראָג אין דער אנטוויקלונג פון הײַנטצײַטיקער מוזיק-קונסט און אונטערשטיצונג פון פון יונגע טאלאנטן“. מע האָט אָפּגעשאצט די ארבעט פון וואָראָביאָוו און זײַן ”מיטווירקונג אין דער בויונג פונעם גרעסטן אין מאָסקווער געגנט ייִדישן רעליגיעז-קולטורעלן צענטער ”זשוקאָווקא“. מע האָט צוגעטיילט די פּרעמיע דעם זשורנאליסט לעאָניד פּארפיאָנאָוו פארן שאפן א דאָקומענטאלן פילם ”די רוסישע ייִדן“. ”פאר א בײַטראָג אין דער אנטוויקלונג פון יודאיִק אין רוסלאנד“ איז באלוינט ארקאדי קאָוועלמאן, א פארוואלטער פון דער קאטעדרע פון יודאיִק פונעם מאָסקווער אוניווערסיטעט אויפן נאָמען פון לאָמאָנאָסאָוו. צווישן די לאורעאטן זײַנען אויך דער גענעראל-דירעקטאָר פונעם אינטערנאציאָנאלן קולטור-צענטער אויפן נאָמען פון מיכאָעלס, דער פאָלקס-ארטיסט פון רוסלאנד מיכאיל גלוז, דער רב ראובן פּיאטיגאָרסקי, וועלכער האָט איבערגעזעצט דעם תלמוד בבלי אויף דער רוסישער שפּראך, דער רעזשיסאָר פונעם ספּעקטאקל לויט דער פּיעסע פון זשאן קלאָד גריומבער ”דרייפוס“ (טעאטער-סטודיע ”קשת”, גימנאזיע נומ.0451) פּאָלינא קאסיאנאָווא.

עס האָט באקומען די באלוינונג דער אָנפירער פונעם פּראָיעקט ”YRARBILJP“ מאטוויי טשלענאָוו. אין דער נאָמינאציע ”א מענטש א לעגענדע“ האָט מען באלוינט דעם אָנטיילנעמער פון דער אויפשטאנד אינעם טויט-לאגער סאָביבאָר ארקאדי ווײַספּאפּיר.

א סימבאָל פון דער פּרעמיע איז א סטאטועטקע ”פידלער אויפן דאך“, געשאפן דורכן ישראלדיקן סקולפּטאָר פראנק מייסלער. דער הויפּט פונעם דעפּארטאמענט פון געזעלשאפטלעכע פארבינדונגען פון דער פעדעראציע פון ייִדישע אָרגאניזאציעס פון רוסלאנד ברוך גאָרין האָט אזוי דערקלערט דעם מיין פון סטאטועטקע: ”דאָס איז א סימבאָל, וואָס רעדט אונדז, אז נישט געקוקט אויף אלע לעבנס-אומשטאנדן, דארף א מענטש בלײַבן א פידלער פון גײַסט, דארף ער שטיין אויף דער געהעריקער הייך און ווײַטער שפּילן אויף זײַן פידל“.

מיט אָט דער פּרעמיע מערקט די פעדעראציע אָפּ די פארדינסטן פון די מענטשן, וועלכע האָבן מיט זייער טעטיקײַט ארײַנגעטראָגן א וואָגיקן צושטײַער אין דער אנטוויקלונג פון געזעלשאפטלעכן און קולטור-לעבן פונעם לאנד, אומאָפּהענגיק פון זייער נאציאָנאליטעט און גלויבן.

צווישן די לאורעאטן פון די פאָריקע יאָרן זײַנען פאראן דער פאָלקס-ארטיסט פון פססר יוסף קאָבזאָן, דער רעזשסאָר פּיאָטר טאָדאָראָווסקי, דער אקטיאָר וולאדימיר מאשקאָוו, דער רעזשיסאָר-מולטיפּליקאטאָר יורי נאָרשטיין, דער קאָמפּאָזיטאָר אָסקאר פעלצמאן און אזוי ווײַטער.

Юрий Башмет и Андрей Воробьев стали лауреатами премии «Скрипач на крыше»

Дирижер Юрий Башмет, губернатор Московской области Андрей Воробьев, журналист Леонид Парфенов и другие активные культурные и общественные деятели стали лауреатами 15-й премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) «Скрипач на крыше».

Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце.
Башмет удостоен награды «за вклад в развитие современного музыкального искусства и культуры и поддержку молодых талантов». Оценен также труд Воробьева и его «содействие в строительстве крупнейшего в Московской области еврейского религиозно-культурного центра «Жуковка». Премия присуждена также журналисту, телеведущему Леониду Парфенову за создание документального фильма «Русские евреи». «За вклад в развитие иудаики в России» награжден заведующий кафедрой иудаики ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова Аркадий Ковельман.

Среди лауреатов также генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса, народный артист России Михаил Глуз, раввин Реувен Пятигорский, переводивший Вавилонский Талмуд на русский язык, режиссер спектакля по пьесе Жана Клода Грюмбера «Дрейфус» театральной студии «Кешет» гимназии №1540 Полина Касьянова.

Награды удостоен и руководитель проекта «PJLibrary» или «Пижамная библиотечка», в рамках которого ежемесячно высылаются в подарок с доставкой на дом еврейские книжки на русском языке детям до 9 лет, Матвей Членов. В номинации «Человек-легенда» награжден Аркадий Вайспапир, участник восстания в лагере смерти Собибор на территории Польши «за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны».

О премии

Церемония награждения по традиции прошла в преддверии празднования Хануки.

Символом премии является статуэтка «Скрипач на крыше», созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин так пояснил смысл статуэтки: «Она изображает скрипача на крыше. Это символ, говорящий о том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться скрипачом духа, быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке».
Премией ФЕОР отмечает тех, кто своей деятельностью внес весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Среди лауреатов прошлых лет – народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, ветеран и поэт Ион Деген, президент республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.
Источник: ТАСС

На снимке: Дирижер Юрий Башмет и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин РФ «Скрипач на крыше»© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *