חנוכה אין ביראָבידזשאן

אויף די בילדער: א יום-טובדיקער מאָרגן אינעם קינדער-גאָרטן נומ. 82 »מנורה«;
מיטן פריילעכן קאָנצערט אין קולטור-פּאלאץ האָט מען באגעגנט חנוכה
פאָטאָ פון נתן בראנדמאן

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *