דאָס ווידערקול פון דער געשיכטע

דאָס ווידערקול פון דער געשיכטע

אינעם ארכיוו פון דער נאציאָנאלער ביבליאָטעק פון ישראל האָט מען געפונען א טעלעגראם פון 3491 יאָר, וואָס דער פירער פון עסעס היינריך הימלער האָט געשיקט דעם מופטי פון ירושלים אמין אל-הוסייני
אין דער טעלעגראם אויף דער דײַטשישער שפּראך ווערט מיטגעטיילט, אז ”די נאציאָנאל-סאָציאליסטישע באוועגונג פונעם גרויסן דײַטשלאנד לאָזט ניט אראָפּ דאָס אויג פון די אראבער, וועלכע קעמפן פאר זייער פרײַהייט קעגן די ייִדישע פארכאפּערס“. אין דער ווענדונג שרײַבט מען, אז ”געמיינזאמער שונא און דער קאמף מיט אים שאפן א פעסטע באזע פאר די באציונגען פון דײַטשלאנד און די קעמפנדיקע פאר זייער פרײַהייט אראבער איבער דער גאנצער וועלט“.
די טעלעגראם האָט מען געשיקט דעם 2 נאָוועמבער 3491 יאָר אין צוזאמענהאנג מיט א יאָרטאָג פון באלפורס דעקלאראציע, מיט וועלכער גרויסבריטאניע האָט אנערקענט און אונטערגעהאלטן די ציוניסטישע באוועגונג.
אינעם ארכיוו האָט מען מיטגעטיילט, אז די טעלעגראם געווען קאָנפיסקירט דורך די אמעריקאנער סאָלדאטן צוזאמען מיט אנדערע דאָקומענטן פונעם מופטי פון זײַן רעזידענץ אין דײַטשלאנד, שרײַבט די צײַטונג ”הארץ“. שפּעטער איז די טעלעגראם ארײַנגעפאלן אין די הענט פון דער באוועגונג הגנה, וואָס האָט איבערגעגעבן דעם דאָקומענט אינעם מלוכה-ארכיוו. די מיטארבעטערס פון דער ביבליאָטעק האָבן געפונען די טעלעגראם בעת זוכן די מאטעריאלן, וואָס זײַנען פארבונדן מיט באלפורס דעקלאראציע, די 001-יאָריקײַט פון וועלכער מערקט מען אָפּ האיאָר.

וואנדאליזם אויפן בית-עלמין

אויפן ייִדישן בית-עלמין אין פראנקרײַך האָט מען צעבראָכן 08 פּראָצענט מצבות, טיילט מיט ATJ.
דער אינצידענט איז געשען אויפן אלטן בית-עלמין 81 יאָרהונדערט) אינעם דאָרף וואלדוויס, אין לאָטאריגיע. אין 4102 יאָר האָבן די וואנדאלן אויך אטאקירט דעם בית-עלמין. דאן האָט די פּאָליציי פארהאלטן דרײַ יונגע-לײַט, וועלכע האָבן באקומען די באדינגלעכע אורטיילן. בעת דער איצטיקער אטאקע האָבן די וואנדאלן אומגעוואלגערט 04 פון 05 מצבות.
אויף דער פארגאנגענער וואָך האָבן די אומבאוווּסטע פארומווערטיקט א דענקמאָל די חורבן-קרבנות. די כוליגאנען האָבן צעבראָכן מיט האמערס די פאָדערשטע זײַט פונעם דענקמאָל. דער דענקמאָל איז דאָ געווען געעפנט נאָר א יאָר צוריק. דער מעמאָריאל איז געווידמעט 4841 אָרטיקע ייִדן, וואָס מע האָט זיי פארניכטעט אין די יאָרן פון דער צווייטער וועלט-מלחמה.

טײַערער גאָט…

מיטוואָך, דעם 92 מארץ, האָט מען ארויסגענומען פון דער כותל המערבי אלע צעטעלעך
די פּראָצעדור איז פאָרגעקומען ערב פּסח און אונטער דעם קאָנטראָל פונעם רב פון כותל המערבי שמואל ראבינאָוויטש. די צעטעלעך האָט מען באגראָבן במשך פון א ספּעציעלער צערעמאָניע.
די צעטעלעך ווערן ארויסגענומען פון דער כותל המערבי צוויי מאָל א יאָר — ערב פּסח און ערב ראָש-השנה, כדי באפרײַען דאָס אָרט פאר די נײַע בריוו. א סך גלייביקע לאָזן איבער אין די שפּאלטן פון דער וואנט די שטיקלעך פּאפּיר מיט תפילות, וווּנטשן און בריוו דעם אויבערשטן.

וועגן כאפּן אייכמאנען וועט מען מאכן א פילם

אן אויספילער פון איינער פון די הויפּט-ראָלן אין ”שטערן-מלחמות” אָסקאר אײַזעק וועט שפּילן אינעם היסטאָרישן פילם פון קריס ווײַץ וועגן כאפּן אדאָלף אייכמאנען

דער פילם האָט באקומען א נאָמען ELANIF NOITAREPO, און וועט דערציילן וועגן דער אָפּעראציע פונעם 0691טן יאָר. במשך פון אָט דער אָפּעראציע האָט דער ישראלדיקער אויסשפּירער צבי מלחין האָט געכאפּט דעם נאצי-פארברעכער אין ארגענטינע, וווּהין עס האָט זיך אים אײַנגעגעבן אנטלויפן נאָך דער מלחמה, שרײַבט AIDEMRETNI. מע האָט הינריכטעט אייכמאנען לויטן געריכט-אורטייל אין ישראל.
וועדליק עס טיילט מיט ENILDAED, וועט אָסקאר אײַזעק אָנטיילנעמען אינעם אויפפירן דעם פילם צוזאמען מיט מעט טשארמאן (“שפּיאָנען-בריק“), ברײַען קאווענא-דזשאָנס (“גרייס“) און פרעד בערגער (“לא-לא-לענד“). די פילמירונגען הייבן זיך אָן הארבסט 7102 אין ארגענטינע.

В израильском архиве нашли телеграмму Гиммлера к муфтию Иерусалима

Телеграмма 1943 года, отправленная рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером муфтию Иерусалима Амину аль-Хусейни, обнаружена в архиве Национальной библиотеки Израиля. В телеграмме на немецком языке сообщается, что «национал-социалистическое движение Великой Германии пристально следит за битвой борющихся за свободу арабов с еврейскими захватчиками». В послании указывается, что «общий враг и борьба с ним создают крепкую основу для отношений Германии и борющихся за свободу арабов по всему миру». Телеграмма была отправлена 2 ноября 1943 года и приурочена к годовщине Декларации Бальфура, которой Великобритания по сути признала и поддержала сионистское движение.
В архиве сообщили, что телеграмма была конфискована американскими солдатами вместе с прочими документами муфтия из его резиденции в нацистской Германии, пишет Haaretz. Затем послание попало в руки движения «Хагана», которое передало его в государственный архив. Документ был обнаружен сотрудниками библиотеки в ходе поиска материалов, связанных с Декларацией Бальфура, 100-летие которой отмечается в этом году.
Источник фото: kefisrael.com

На еврейском кладбище во Франции разбили 80% надгробий

Неизвестные разбили 80% надгробий на еврейском кладбище во Франции, сообщает JTA. Инцидент произошел на недействующем кладбище 18 века в деревне Вальдвисс, в Лотарингии. Сообщается, что атака вандалов произошла во второй раз с 2014 года. В предыдущем случае были задержаны трое молодых людей, которые получили условные сроки. В ходе недавнего случая вандализма были опрокинуты 40 из 50 надгробий.
Также на этой неделе стало известно, что неизвестные осквернили монумент памяти жертв Холокоста в греческой Кавале. Хулиганы разбили переднюю сторону памятника молотками. Инцидент произошел спустя год после открытия мемориала 1484 местным евреям, уничтоженным в годы Холокоста.
Источник фото: news.orenu.co.il

Стену Плача отчистили от записок

В среду, 29 марта, рабочие отчистили Стену Плача от скопившихся записок в преддверии праздника Песах. Процедура производилась под контролем раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича. Записки захоронили в ходе специальной церемонии.
Чистка стены от записок осуществляется дважды в год, перед праздниками Песах и Рош а-Шана, для того, чтобы освободить место для новых писем верующих. Многие посетители оставляют в щелях стены клочки бумаги с молитвами, желаниями и письмами к Б-гу.
Источник фото: www.infoorel.ru

О поимке Эйхмана снимут исторический триллер

Исполнитель одной из главных ролей в «Звездных войнах» актер Оскар Айзек исполнит одну из главных ролей в историческом триллере Криса Вайца о поимке Адольфа Эйхмана. Фильм получил название Operation Finale, в нем будет рассказано об операции 1960 года. В ходе этой операции израильский разведчик Питер Малкин задержал нацистского преступника в Аргентине, куда ему удалось сбежать после войны, пишет Intermedia. Адольфа Эйхмана казнили по приговору суда в Израиле.
Как сообщает Deadline, Оскар Айзек примет участие в продюсировании фильма наряду с Мэттом Чарманом («Шпионский мост»), Брайаном Кавэной-Джонсом («Грэйс») и Фредом Бергером («Ла-Ла Лэнд»). Съемки стартуют осенью 2017 года в Аргентине.
Источники фото: dayonline.ru и holocaustmuseum.kharkov.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *