אָפּהיטער פונעם טאָגבוך

אָפּהיטער פונעם טאָגבוך

קענעט בראנא וועט מאכן א פילם וועגן דעם פאָטער פון אנא פראנק

דער בריטאנישער רעזשיסאָר קענעט בראנא פירט אונטערהאנדלונגען מכוח דעם גרויסן פּראָיעקט ”אָפּהיטער פונעם טאָגבוך“. דאָס קינאָבילד וועט דערציילן די געשיכטע פון אָטאָ פראנק, דעם איינציקן לעבן געבליבענעם מיטגליד פון דער משפּחה פון אנא פראנק.

אָטאָ פראנק האָט פארלוירן אין דעם חורבן אלעמען, וועמען ער האָט ליב געהאט, און ער האָט באשלאָסן צו פארעפנטלעכן די נאָטיצן פון זײַן ייִנגסטער טאָכטער און געבן צו וויסן דער גאָרער וועלט אָט די טראגישע געשיכטע. אין 7491 יאָר איז דאָס בוך ארויס פון דרוק אדאנק דער הילף פונעם אמביציעזן יונגן מיידל בארבארא צימערמאן.

די צודרינגלעכקײַט פון אָטאָ און בארבארא, וואָס האָט געהאלטן, אז דאָס טאָגבוך קען בײַטן די וועלט, האָט געגעבן א מעגלעכקײַט צו פּובליקירן איינעם פון די סאמע בולטע דאָקומענטן, וועלכע זאָגן ידות וועגן די פארברעכנס פון נאציזם.

בארבארא צימערמאן איז געוואָרן א לעגענדע אין איר פארלאג און שפּעטער האָט געגרינדעט דעם פּאָפּולערן ליטערארישן זשורנאל SKOOB FO WEIVER KROY WEN.

בראנאן איז שוין א מאָל דערציילט די געשיכטע פונעם טאָגבוך אינעם פילם פון 5991 יאָר ”דערמאָנענדיק זיך אנא פראנק“. דער פילם האָט באקומען ”אָסקאר פּריז“.

Хранитель дневника

Кеннет Брана снимет фильм об отце Анны Франк

Британский режиссер Кеннет Брана ведет переговоры относительно масштабного проекта «Хранитель дневника», причем займет не только режиссерское кресло, но и сыграет главную роль, сообщает The Hollywood Reporter.
Лента расскажет реальную историю Отто Франка, единственного члена семьи Анны Франк, которому удалось выжить.
Потеряв всех, кого любил, Отто Франк решил донести трагическую историю до всего мира, опубликовав записи своей младшей дочери. В 1947 году книга увидела свет благодаря помощи амбициозной молодого редактора по имени Барбара Циммерман.
Настойчивость Отто и Барбары, считавшей, что дневник может изменить мир, и привела к публикации одного из самых ярких и известных документов, свидетельствующих о преступлениях нацизма. Барбара Циммерман стала легендой в своем издательстве и впоследствии основала популярный литературный журнал New York Review of Books. Бране уже доводилось рассказывать историю легендарного дневника в оскароносном документальном фильме 1995 года «Вспоминая Анну Франк».

Источник информации: jewish.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *