לעוו בערינסקי, ייִדישער און רוסישער דיכטער און איבערזעצער

לעוו בערינסקי, ייִדישער און רוסישער דיכטער און איבערזעצער

 

 Лев Беринский. Стихи

Рисунки Ирины Френкель

Фото Karl-Heinz

Stender, Germany

(из архива Льва Беринского)

О судьбе языка идиш, бунтарстве поэта и свободе слова рассуждает ЛЕВ БЕРИНСКИЙ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *