טשאטשא-נופּורי — טיאטיא-דאקע: 8 אינטערעסאנטע פאקטן וועגן דעם וווּלקאן טיאטיא

טשאטשא-נופּורי — טיאטיא-דאקע: 8 אינטערעסאנטע פאקטן וועגן דעם וווּלקאן טיאטיא

טיאטיא — איז א העכסטער אקטיווער וווּלקאן און א סימבאָל פונעם רוסלענדישן אינדזל קונאשיר (קורילן). ער איז 9181 מעטער אין דער הייך און א דיאמעטער פון זײַן קראטער איז מער ווי א קילאָמעטער.

די אלטגעזעסענע תושבים האָבן אים אָנגערופן ”טשאטשא-נופּורי“, וואָס מיינט ”א פאָטער א בארג“. די יאפּאנער רופט אים ”טיאטיא-דאקע. פאר א ריכטיקער פאָרם פונעם קאָנוס האלט מען טיאטיא פאר איינעם פון די שענסטע וווּלקאנען אין דער וועלט.

דער וווּלקאן געפינט זיך אויף דער טעריטאָריע פונעם מלוכה-נאטור-שוצגעביט ”קורילסקי“. בײַ זײַן צופוסנס זײַנען די בארגנייגן באדעקט מיט נאָדלוועלדער און ברייטבלעטערוועלדער און קורילן-באמבוק.

אויפן העכערן געוויקסן-פּאס וואקסן צומיינסטן ALIMUP SUNIP (בײַערדישער צעדערבוים) און IINAMRE ALUTEB (ערמאנס בערעזע). אין די געשיצטע וועלדער איז פאראנען ברוינע בערן, פוקסן, וויזעלעך, האָזן און אייראָפּעישע נערצלעך, וואָס מע האָט זיי אהער פארפירט אין די 0891ער יאָרן.

טיאטיא — איז איינער פון די סאמע אקטיווע וווּלקאנען, וועלכע געפינען זיך אויף די קורילן. טיאטיא איז א סטראטאָוווּלקאן. די דאָקומענטאל פארפיקסירטע אויסבראָכן זײַנען אויף טיאטיא געשען אין 2181 און 3791 יאָרן. דאָס לעצטע מאָל איז א מעכטיקער ארויסווארף פונעם קראטער אָטוואזשני געבראכט צו דער גרויסער סרפה אויף דער געשיצטער טעריטאָריע.

שטייענדיק אויפן ראנד פונעם הויפּט-קראטער, וואָס איז 061 מעטער די טיף, קאָן מען פילן די ווארעמקײַט, וואָס גייט פונעם וווּלקאן — ס’איז גענוג נאָר א טאפּ טאָן די ליים אונטער די פיס. דער הויפּט-קראטער קנוילט זיך אָפט אין א קאלטער וועטער, און פונעם זײַטיקן קראטער ווארפן זיך פון צײַט צו צײַט ארויס די גיפטיקע גאזן. דאָס איז איינע פון די סיבות, פאר וואָס אין אָט דעם אינדזל-טייל וווינען אזוי ווייניק מענטשן.

דער מארשרוט צו דעם וווּלקאן איז אויסגערעכנט אויף די טוריסטן, וועלכע געפינען זיך אין א גוטער פיזישער פאָרם. פון יוזשנאָ-קורילסק ביז טיאטיאס צופוסנס קאָן מען דערגיין פאר דרײַ טעג פּאזע דעם ברעג-ים, אָדער פאר 3 שעה מיט שיפל. די, וועלכע קלײַבן אויס א צופוס-מארשרוט, דארפן אריבערגיין איבער עטלעכע טײַכן — קאמישאָוואיא, סאראטאָווסקאיא, טיאטינא און נאָטשקא. פונעם טײַך טיאטינא ביזן קאפּ רובעזשני גייט מען לענגויס דעם אלטן יאפּאנישן וועג.

דער ארויפשטײַג אויפן וווּלקאן הייבט זיך אָן פונעם קאפּ רובעזשני. דאָס קאָן פארנעמען א טאָג אָדער א צוויי. 056 מעטער העכער דעם ים-ניוואָ געפינט זיך דער קראטער אָטוואזשני, אין 001 מעטער פון אים געפינט זיך דער קראטער , וואָס האָט באקומען דעם נאָמען ”פּאָגראניטשניק“. פון דאנען הייבט זיך אָן דער שווערסטער טייל וועג. דער לעצטער רוק צו דעם ראנד פונעם הויפּט-קראטער פארנעמט 04 מינוט.

Чача-Нупури – Тятя-Дакэ

Вулкан Тятя – самый высокий действующий вулкан и символ российского острова Кунашир. Он поднимается на высоту 1819 метров и имеет диаметр кратера более километра. Коренные жители Большой Курильской гряды, айны, называли вулкан «Чача-Нупури», что значит «отец-гора», а японцы – «Тятя-Дакэ». За правильную форму усеченного конуса Тятю считают одним из самых красивых вулканов в мире.

Вулкан Тятя расположен на территории государственного природного заповедника «Курильский». У его подножия склоны поросли хвойными и широколиственными лесами с курильским бамбуком, а на верхнем поясе растительности преобладают заросли кедрового стланика и каменной березы. В охраняемых лесах водятся бурые медведи, соболи, лисицы, ласки, зайцы, а также европейские норки, завезенные сюда в 1980-е годы. Туристы могут попасть на вулкан Тятя только по маршруту, установленному в Курильском заповеднике, получив пропуск и ознакомившись с правилами поведения на заповедной территории.

Вулканическая активность

Тятя – один из наиболее активных вулканов, расположенных на Курильских островах. Документально зафиксированные извержения случились на Тяте в 1812 и 1973 годах. В последний раз мощный выброс из кратера Отважный привел к большому пожару на заповедной территории. Стоя на краю главного кратера, имеющего глубину 160 метров, можно ощутить исходящее от вулкана тепло. Для этого достаточно потрогать участки глины под ногами. Сегодня главный кратер вулкана часто «курится» в холодную погоду, а из бокового кратера периодически выбрасываются ядовитые газы. Это одна из причин, почему в этой части острова так мало жителей.

В гости к Тяте

Маршрут к Тяте рассчитан на путешественников с хорошей физической формой. Из Южно-Курильска до подножия Тяти добираются за три дня пешком вдоль побережья либо за 2,5-3 часа на лодке. Те, кто выбрал пеший вариант, должны будут перейти через несколько рек – Камышевую, Саратовскую, Тятину и Ночку. От реки Тятина до мыса Рубежный путь идет по старой японской дороге.

Подъем на вулкан Тятя начинается от мыса Рубежный. В зависимости от места ночлега, восхождение на Тятю можно совершить за один или два дня. Вначале туристы идут вверх по руслу ручья Рубежный, а потом преодолевают черное шлаковое поле. На высоте 650 м над уровнем моря расположен кратер Отважный, а в 100 м выше него – небольшой кратер, который получил имя «Пограничник». Отсюда начинается самая трудозатратная часть пути – подъем по протяженному языку шлака до гребня соммы, с которого открывается обзор молодого конуса. Последний рывок до края главного кратера вулкана занимает порядка 40 минут.

Как добраться

До поселка городского типа Южно-Курильского, откуда начинается маршрут к вулкану Тятя, добираются по воздуху и по морю. От аэропорта в Южно-Сахалинске до аэропорта Менделеево, расположенного в 15 км от Южно-Курильского, летают самолеты малой авиации. Дорога занимает 1 час 40 минут. Обычно самолеты осуществляют 4 рейса в неделю, однако погодные условия всегда могут внести коррективы в расписание. От Менделеево до Южно-Курильского доезжают на вахтовках (40 минут).

Другой вариант – приплыть на остров Кунашир по морю. Этот путь занимает гораздо больше времени и может растянуться на сутки или даже двое, потому что часть судов ходит сразу до Кунашира, а другие перед Южно-Курильском заходят еще и на остров Шикотан. Корабли до Кунашира отправляются из морского порта города Корсаков, куда из Южно-Сахалинска ходит автобус.

https://www.smileplanet.ru/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *