Идиш

satoko

שלום פון יאפּאן

מיט סאטאָקאָ קאמאָשידא, אן ענטוזיִאסטקע פון ייִדיש, וועלכע וווינט אין טאָקיִאָ, האָבן מיר זיך באקענט הײַנטיקס יאָר, אויף די אינטערנעץ-שפּראך-קורסן פון ניקאָלײַ באָראָדולין. ער איז א געוועזענער ביראָבידזשאנער,וועלכער פארנעמט זיך מיט ייִדיש שוין מער פון צוואנציק יאָר, וווינענדיק אין ניו-יאָרק, און פארייניקט די ליבהאָבערס פון אָט דער שפּראך איבער דער גאנצער וועלט. סאטאָקאָ האָט דערציילט […]

arhiv-oneg-shabbat

דעם ארכיוו פון ווארשעווער געטאָ וועט מען ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ

ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט אין ווארשע וועט ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ די מאטעריאלן פון רינגעלבלומס ארכיוו, אין וועלכן זײַנען פאראן די דאָקומענטן וועגן דעם לעבן אין ווארשעווער געטאָ. דער צוטריט צו אלע דאָקומענטן וועט זײַן אן אומגעצאָלטער. א טייל פון זיי וועט מען באשרײַבן ניט נאָר אויף פּויליש, נאָר אויך אויף ענגליש און העברעיִש. ס’איז אויך […]

דער וועג באלויכטן פון ייִדיש

באָריס סאנדלער זיסי ווייצמאן, ”א פריילעכער רעגן“; ביבליאָטעק פון דער ייִדישער ליטעראטור, ארויסגעלאָזט דורך ”נאציאָנאלער אינסטאנץ פאר ייִדישער קולטור“, ישראל 6102.   דעם פארגאנגענעם זומער האָט מען מיך פארבעטן זיך צו טרעפן מיט א גרופּע אוואנסירטע סטודענטן פון דער זומער-פּראָגראם אויף אוריאל ווײַנרײַכס נאָמען. בעת דער טרעפונג האָט מיך א סטודענטקע, בפירוש א כינעזיש מיידל פון […]

Кувейт

דער ערשטער ייִדישער פּערסאָנאזש

אינעם טעאטער פון קוּווייט האָט מען אויפגעפירט א פּיעסע, צווישן די פּערסאָנאזשן פון וועלכן איז פאראן א ייִד. מע האָט צום ערשטן מאָל געוויזן אזעלכע פּיעסע אינעם עמיראט. וועגן דעם טיילט מיט דער טעלעקאנאק ”אל-אראביא.

космос forum-mining.ru

קאָסמישער ליפט? פארוואָס נישט

די אויספאָרשער פון פשא, קאנאדע, גרויסבריטאניע און יאפּאן האָבן דערציילט בעת דער וויסנשאפטלעכער קאָנפערענץ, אז ס’איז מעגלעך צו שאפן א קאָסמישן ליפט. אזא אידיי, לויט זייערע השערות, קען מען רעאליזירן שוין אין 05 יאָר ארום.

дети

אבאָרטן — פון חווהען ביז הילארי קלינטאָן

מיט 08 יאָר צוריק איז אין ראטן-פארבאנד אָנגענומען געוואָרן דער געזעץ, וואָס פארווערט די אבאָרטן. דאָס ”קרימינאליזירן“ אבאָרטן איז געווען אן היפּוך-אקט צו דעם געזעץ פון 0291, וואָס האָט פארקערט, דערלויבט צו מאכן אבאָרטן אין די שפּיטעלער אונטערן אויפזיכט פון א דאָקטער. ארויסלאָזנדיק אזא דעקרעט, איז די יונגע סאָוועטישע רעפּובליק געוואָרן די ערשטע אין דער […]

хелен и анджелина

יערלעכער פעסטיוואל פון ייִדישע כאָרן אין אשקלון

אין ישראל פליט די צײַט באזונדערס גיך! דאכט זיך, ערשט נעכטן בין איך געווען אין אשקלון אויפן אל-ישראלדיקן ייִדישן כאָר-פעסטיוואל, און אָט איז שוין אדורך א יאָר, און איך בין ווידער געקומען אהער אויף א שימחה פון ייִדישער קולטור. דער זעלבער ריזיקער זאל פונעם אינטערנאציאָנאלן קאָנגרעס-צענטער, אָנגעפילט מיט ליבהאָבער פון ייִדישן ליד. אהער זײַנען זיך […]

Визель

און די וועלט האָט זיך געזעגענען מיט אליעזר ווייזלן

אין ניו=יאָרק האָט מען באגלייט אויפן לעצטן וועג אליעזר (אלי) ווייזלן — דעם לאורעאט פון א נאָבעל פּריז, וועלכער האָט איבערגעלעבט אוישוויץ און בוכענוואלד. ער איז געשטאָרבן שבת אויף 88=טן יאָר לעבן
Бабель3

איסאק באבעלס לעצטע טעג

איסאק באבעלס לעצטע טעג זשדאנאָוו… דער פּארטיייִשער קוראטאָר פון דער ליטעראטור. אָט ווער, לאָזט זיך אויס, עס האָט געהאלטן אונטער א באזונדערן קאָנטראָל באבעלס ענין… דעם 61 יוני פירט מען באבעלן אריבער פון סוכאנאָווקע אין דער אינערלעכער טורמע אויף לוביאנקע. ווידער שלעפּט מען אים אויף א פארהער. דאָס מאָל פרעגן אים אויס די אויספאָרשער קולעשאָוו ף&העלליפּ;ן

איסאק באבעלס לעצטע טעג

(פאָרזעצונג. אָנהייב אין נומ. 22) איסאק באבעלס לעצטע טעג — עס איז געקומען ווסעוואָלאָד איוואנאָווס א סעריע ניט=געלונגענע און פארבלאָזע זאכן, דערונטער די דערציילונגען ”דער בריגאדיר סיניצינא“. איין בוך, איבער וועלכן ער האָט לאנג געארבעט, האָט איוואנאָוו בעת אן אָנפאל פון פארצווייפלונג פארוּרענט. וועגן איוואנאָווס ירידה=שטימונגען האָט מיר אין די לעצטע יאָרן דערציילט קאטאיעוו, באמערקנדיק, ף&העלליפּ;ן

איסאק באבעלס לעצטע טעג

פארהערן (פאָרזעצונג. אָנהייב אין נומ. 22) איסאק באבעלס לעצטע טעג ער האָט געווארט אויף דעם , און אלציינס איז ער ניט געווען דערצו גרייט. ס’איז פאראן א גרענעץ, הינטער וועלכער א מענטש איז שוין ניט פאראנטוואָרטלעך פאר זײַנע מעשים. — איך זע איצט ניט קיין זין אויך ווײַטער אָפּלייקענען מײַן ווירקלעך שווערע שולד פאר דער ף&העלליפּ;ן
Жатец синагога

אין טשעכײַ וועט מען ”צעוואלגערן דאָס בית=הכנסת“

אין דער טשעכישער שטאָט זשאטעץ וועט דעם 71=טן יוני פאָרקומען אן אומגעוויינלעך מאָסמיטל מיטן נאָמען ”דאָס צעוואלגערן די שול“. דאָס וועט זײַן א פאָרשטעלונג, וווּ עס וועלן ארויסטרעטן די גרופּעס ZKATP און NIETSNEKNARF UARF. בעת דער פאָרשטעלונג וועט מען אָריגינעל באלײַכטן דאָס בית=הכנסת, און אין דער געבײַדע וועט דורכגיין אן אויסשטעלונג פון דער הײַנטצײַטיקער קונסט. ף&העלליפּ;ן
куклачев

קוקלאטשיאָוו וועט אויפבויען אין ישראל א ”פּאלאץ פאר קעץ“

דער גרינדער און אָנפירער פון קעץ=טעאטער יורי קוקלאטשיאָוו האָט געמאָלדן, אז ער וויל בויען א ”קעץ=פּאלאץ“ אין דער ישראלדיקער שטאָט אשקלון. דער פארנעם פון אינוועסטיציעס אינעם פּראָיעקט וועט באטרעפן צום ווינציקסטנס איין מיליאָן דאָלאר פון פשא. דער ”פּאלאץ“ וועט אויסזען ווי א גלעזערנע געבײַדע מיט טעמאטישע וואָליערן, קלאסצימערן פאר קעץ און מיט א מוזיי. די ף&העלליפּ;ן
Спилберг

ספּילבערג: ”איך האָב געטראכט, אז מע האָט געמאכט א סוף צו אנטיסעמיטיזם“

דער באוווּסטער רעזשיסיאָר סטיווען ספּילבערג איז ארויסגעטראָטן אויף א פארגאנגענער וואָך אין הארווארד=אוניווערסיטעט און געזאָגט, אז ווען ער איז געווען א קינד, איז ער זיכער געווען, אז אנטיסעמיטיזם וועט אויסשטארבן, אָבער הײַנט פארשטייט ער, אז ער האָט זיך טועה געווען. ער האָט דערציילט אלע בײַוועזנדיקע, אין דער צאָל פון וועלכע איז אויך געווען זײַן 99=יאָריקער ף&העלליפּ;ן
Франция

”מיר האָבן נאָך קיינמאָל זיך ניט געפילט אזוי שלעכט“

”די פראנצויזישע ייִדן זײַנען הײַנט אין זייער א קאָמפּליצירטער סיטואציע — דער שווערסטער סיטואציע זינט דער צווייטער וועלט=מלחמה“, — האָט געמאָלדן אין זײַן אינטערוויו דעם J OIDAR פראנסיס קאליפא, וועלכער איז דאָ ניט לאנג געוואָרן דער הויפּט פונעם ראט פון ייִדישע אָרגאניזאציעס פון פראנקרײַך (FIRC). ער האָט דערקלערט פאר זײַן הויפּט=פּריִאָריטעט דעם קאמף קעגן אנטיסעמיטיזם. ף&העלליפּ;ן
Нетаньяху

רוסלאנד און ישראל וועלן אונטערשרײַבן אן אָפּמאך וועגן מיטארבעטן אין פּענסיע=געביט

דעם 03 מײַ האָט די פּרעסע=דינסט פונעם ישראלדיקער רעגירונג רעגירונג בנימין נתניהו אָפיצ”על באשטעטיקט, אז דער פּרעמיער=מיניסטער פּלאנירט אין משך פון זײַן וויזיט קיין מאָסקווע אונטערשרײַבן אן אָפּמאך וועגן מיטארבעטן אין פּענסיע=געביט צווישן ישראל און רוסלאנד. דאָס וועט דערלויבן די בירגער פונעם געוועזענעם סאָוועטנפארבאנד, וועלכע האָבן פארלאָרן די רוסלענדישע\סאָוועטישע בירגערשאפט נאָך זייער רעפּאטר”אציע קיין ישראל, ף&העלליפּ;ן

די בארימטע סקולפּטורן פון פראנק מײַסלער

פראנק מײַסלער איז אן ישראלדיקער סקולפּטאָר. די גאנצע וועלט ווייסט זײַנע אוניקאלע ווערק. מע האָט אים באשטעלט צו שאפן סײַ די סקולפּורטן אין א סך לענדער, סײַ די ספּעציִעלע סוּווענירן פאר די וועלט=לידערס און מלוכה=הויפּטן. זײַנע ווערק זײַנען דערעיקרשט געמאכט פון א ספּעציִעלן געשמעלץ פון בראָנז, זילבער און גאָלד.