Идиш

sandler

ער האָט געכאפּט דעם מאָמענט פון צײַט

באָריס סאנדלער מיט א גרינג הארץ שרײַב איך איצט די נאָטיצן וועגן דעם גלענצנדיקן זשורנאליסט און רעדאקטאָר יצחק לודען. ממש ערב ראָש-השנה האָב איך באקומען פון אים א בליץ-בריוול מיט גוטע ווינטשעוואניעס, וווּ ער שרײַבט אויך: ”זײַ מיר מוחל, וואָס איך האָב זיך נישט פריִער אָפּגערופן — דו ווייסט דאָך, אז אָקטאָבער איז נישט בלויז […]

luden-3

Охотник за временем

Борис Сандлер, Нью-Йорк Эти заметки о блестящем журналисте и редакторе Ицхоке Лудене я пишу с легким сердцем. Буквально накануне Рош hа Шана я получил от него электронное письмо, полное добрых пожеланий к празднику.

autizm1

אאוטיזם איז מער פארשטענדלעך

די געלערנטע פונעם אוניווערסיטעט אויפן נאָמען פון בן-גוריון האָבן געפונען, אז 156 נאָכאנאנדיקײַטן פון גענען פון די מענטשן מיט אאוטיזם האָבן די געמיינזאמע כאראקטעריסטיקעסס. וועדליק עס ווײַזט די פאָרשונג, זײַנען די געזוכטע גענען לענגער ווי די אנדערע, סײַ די געזונטע, סײַ די גענען, וועלכע זײַנען פארבונדן מיט די אנדערע קראנקהײַטן. חוץ דעם, זײַנען זיי ווייניק […]

izrail-kosmos

ציל-אָרט: די לבנה

ישראל פּלאנירט אין קומענדיקן יאָר ארויסשיטן אויף דער לבנה א לונאָכאָד. דער קאָלעקטיוו LIECAPS האָט אונטערגעשריבן אן אָפּמאך מיט דער קאָמפּאניע XECAPS וועגן אויסניצן איר ראקעטע 9 NOCLAF, כדי ארויסשיטן אויף דער לבנה א לונאָכאָד. די ישראלדיקע קאָמפּאניע האָט געמאָלדן, אז דער לונאָכאָד וועט זיך לאָזן אין וועג אין דער צווייטער העלפט פון 7102 יאָר. […]

letbridzh1

בהסכם מיטן געזעץ

אין דעם אוניווערסיטעט פון דער קאנאדער שטאָט לעטברידזש האָט מען בײַזײַטיקט פון דער ארבעט דעם פּראָפעסאָר ענטאָני האָל. די אָרגאניזאציע בני ברית האָט אים באשולדיקט אין פארשפּרייטן די טעאָריעס פון ציוניסטישער פארשווערונג און אין באוויליקן די ספּעקוליאציעס וועגן חורבן. מע האָט פארבאָטן דעם פּראָפעסאָר אלע קאָנטאקטן מיט זײַנע סטודענטן. דער פּרעסע-סעקרעטאר פונעם אוניווערסיטעט טרעוואָר קעני […]

leningrad-komnata-brodskogo-maj-1972-goda-foto-aleksandra-brodskogo

וווּ איז דאָס געסעלע, וווּ איז דער דענקמאָל?

די ארכיטעקטן און קולטור-טוערס האָבן זיך אָפּגעזאָגט פון דער אידיי פונעם שאפן א דענקמאָל דעם דיכטער יוסף בראָדסקי אין סאנקט-פּעטערבורג, ווײַל עס האָט זיי ניט באפרידיקט קיין איין מעגלעכער וואריאנט וווּ צו שטעלן א מעמאָריאל. וועגן דעם האָט מיטגעטייל די אינפאָרמאציע-אגענטור ”טאסס“ מיט א פארופונג אויפן קונסט-פאָרשער, מיטגליד פונעם ארכיטעקטן-ראט פון רוסלאנד מיכאיִל מיכאלטשיק. ער […]

satoko

שלום פון יאפּאן

מיט סאטאָקאָ קאמאָשידא, אן ענטוזיִאסטקע פון ייִדיש, וועלכע וווינט אין טאָקיִאָ, האָבן מיר זיך באקענט הײַנטיקס יאָר, אויף די אינטערנעץ-שפּראך-קורסן פון ניקאָלײַ באָראָדולין. ער איז א געוועזענער ביראָבידזשאנער,וועלכער פארנעמט זיך מיט ייִדיש שוין מער פון צוואנציק יאָר, וווינענדיק אין ניו-יאָרק, און פארייניקט די ליבהאָבערס פון אָט דער שפּראך איבער דער גאנצער וועלט. סאטאָקאָ האָט דערציילט […]

arhiv-oneg-shabbat

דעם ארכיוו פון ווארשעווער געטאָ וועט מען ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ

ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט אין ווארשע וועט ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ די מאטעריאלן פון רינגעלבלומס ארכיוו, אין וועלכן זײַנען פאראן די דאָקומענטן וועגן דעם לעבן אין ווארשעווער געטאָ. דער צוטריט צו אלע דאָקומענטן וועט זײַן אן אומגעצאָלטער. א טייל פון זיי וועט מען באשרײַבן ניט נאָר אויף פּויליש, נאָר אויך אויף ענגליש און העברעיִש. ס’איז אויך […]

דער וועג באלויכטן פון ייִדיש

באָריס סאנדלער זיסי ווייצמאן, ”א פריילעכער רעגן“; ביבליאָטעק פון דער ייִדישער ליטעראטור, ארויסגעלאָזט דורך ”נאציאָנאלער אינסטאנץ פאר ייִדישער קולטור“, ישראל 6102.   דעם פארגאנגענעם זומער האָט מען מיך פארבעטן זיך צו טרעפן מיט א גרופּע אוואנסירטע סטודענטן פון דער זומער-פּראָגראם אויף אוריאל ווײַנרײַכס נאָמען. בעת דער טרעפונג האָט מיך א סטודענטקע, בפירוש א כינעזיש מיידל פון […]

Кувейт

דער ערשטער ייִדישער פּערסאָנאזש

אינעם טעאטער פון קוּווייט האָט מען אויפגעפירט א פּיעסע, צווישן די פּערסאָנאזשן פון וועלכן איז פאראן א ייִד. מע האָט צום ערשטן מאָל געוויזן אזעלכע פּיעסע אינעם עמיראט. וועגן דעם טיילט מיט דער טעלעקאנאק ”אל-אראביא.

космос forum-mining.ru

קאָסמישער ליפט? פארוואָס נישט

די אויספאָרשער פון פשא, קאנאדע, גרויסבריטאניע און יאפּאן האָבן דערציילט בעת דער וויסנשאפטלעכער קאָנפערענץ, אז ס’איז מעגלעך צו שאפן א קאָסמישן ליפט. אזא אידיי, לויט זייערע השערות, קען מען רעאליזירן שוין אין 05 יאָר ארום.

дети

אבאָרטן — פון חווהען ביז הילארי קלינטאָן

מיט 08 יאָר צוריק איז אין ראטן-פארבאנד אָנגענומען געוואָרן דער געזעץ, וואָס פארווערט די אבאָרטן. דאָס ”קרימינאליזירן“ אבאָרטן איז געווען אן היפּוך-אקט צו דעם געזעץ פון 0291, וואָס האָט פארקערט, דערלויבט צו מאכן אבאָרטן אין די שפּיטעלער אונטערן אויפזיכט פון א דאָקטער. ארויסלאָזנדיק אזא דעקרעט, איז די יונגע סאָוועטישע רעפּובליק געוואָרן די ערשטע אין דער […]

хелен и анджелина

יערלעכער פעסטיוואל פון ייִדישע כאָרן אין אשקלון

אין ישראל פליט די צײַט באזונדערס גיך! דאכט זיך, ערשט נעכטן בין איך געווען אין אשקלון אויפן אל-ישראלדיקן ייִדישן כאָר-פעסטיוואל, און אָט איז שוין אדורך א יאָר, און איך בין ווידער געקומען אהער אויף א שימחה פון ייִדישער קולטור. דער זעלבער ריזיקער זאל פונעם אינטערנאציאָנאלן קאָנגרעס-צענטער, אָנגעפילט מיט ליבהאָבער פון ייִדישן ליד. אהער זײַנען זיך […]

Визель

און די וועלט האָט זיך געזעגענען מיט אליעזר ווייזלן

אין ניו=יאָרק האָט מען באגלייט אויפן לעצטן וועג אליעזר (אלי) ווייזלן — דעם לאורעאט פון א נאָבעל פּריז, וועלכער האָט איבערגעלעבט אוישוויץ און בוכענוואלד. ער איז געשטאָרבן שבת אויף 88=טן יאָר לעבן
Бабель3

איסאק באבעלס לעצטע טעג

איסאק באבעלס לעצטע טעג זשדאנאָוו… דער פּארטיייִשער קוראטאָר פון דער ליטעראטור. אָט ווער, לאָזט זיך אויס, עס האָט געהאלטן אונטער א באזונדערן קאָנטראָל באבעלס ענין… דעם 61 יוני פירט מען באבעלן אריבער פון סוכאנאָווקע אין דער אינערלעכער טורמע אויף לוביאנקע. ווידער שלעפּט מען אים אויף א פארהער. דאָס מאָל פרעגן אים אויס די אויספאָרשער קולעשאָוו ף&העלליפּ;ן

איסאק באבעלס לעצטע טעג

(פאָרזעצונג. אָנהייב אין נומ. 22) איסאק באבעלס לעצטע טעג — עס איז געקומען ווסעוואָלאָד איוואנאָווס א סעריע ניט=געלונגענע און פארבלאָזע זאכן, דערונטער די דערציילונגען ”דער בריגאדיר סיניצינא“. איין בוך, איבער וועלכן ער האָט לאנג געארבעט, האָט איוואנאָוו בעת אן אָנפאל פון פארצווייפלונג פארוּרענט. וועגן איוואנאָווס ירידה=שטימונגען האָט מיר אין די לעצטע יאָרן דערציילט קאטאיעוו, באמערקנדיק, ף&העלליפּ;ן

איסאק באבעלס לעצטע טעג

פארהערן (פאָרזעצונג. אָנהייב אין נומ. 22) איסאק באבעלס לעצטע טעג ער האָט געווארט אויף דעם , און אלציינס איז ער ניט געווען דערצו גרייט. ס’איז פאראן א גרענעץ, הינטער וועלכער א מענטש איז שוין ניט פאראנטוואָרטלעך פאר זײַנע מעשים. — איך זע איצט ניט קיין זין אויך ווײַטער אָפּלייקענען מײַן ווירקלעך שווערע שולד פאר דער ף&העלליפּ;ן