Главная»Идиш» Идиш - Издательский дом Биробиджан

Идиш

א ייִדישער זון פונעם רוסישן פאָלק

מע האָט אים אָנגערופן ”א ייִדישער זון פונעם רוסישן פאָלק“. אין דער דײַטשישער געפאנגענשאפט בעת די פארהערן האָט ער געענטפערט נאָר אף דער אוקראיִנישער שפּראך. ער איז געווען איינער פון צוויי סאָוועטישע גענעראלן=ייִדן, וועלכע זײַנען ארײַנגעפאלן אין דער דײַטשישער געפאנגענשאפט

Оставить комментарий
(0 голоса)

א ראָבאָט קאָפּירט די תורה

אן אומגעוויינטלעכע קינסטלערישע אקציע האָט זיך אָנגעהויבןאינעם ייִדישן מוזיי פון בערלין - א ראָבאָט קאָפּירט די תורה

Оставить комментарий
(0 голоса)

אן אוניקאלע אנטדעקונג

אין ברעסט, אין פּראָצעס פון אויסגראָבן קאָטלאָוואן פאר א סופּערמארק, האָט מען געפונען א גרויסע פּארטיע מצבות, וועלכע אמאָל זײַנען געווען ארויסגעפירט פונעם צעשטערטן אין 6591 יאָר ייִדישן בית=עלמין

Оставить комментарий
(0 голоса)

”דאָס אידעאלע ארישע קינד“

א מיידעלע, וואָס האָט געדינט פארן נאצישן דײַטשלאנד ווי א בײַשפּיל פונעם ”ארישן“ קינד , איז געווען א ייִדישקע

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדישע כינע

דער הײַנטצײַטיקער שאנכײַ איז ניט נאָר די גרעסטע שטאָט אין דער וועלט לויטן צאָלבאשטאנד פון דער באפעלקערונג. דאָס איז אויך א פילנאציִאָנאלער מעגאפּאָליס, וווּ עס וווינען די פאָרשטייער פון פארשיידענע פעלקער און קולטורן. די לאנגדויערנדיקע אָנוועזנהײַט פון ייִדן אין שאנכײַ איז געוואָרן איינער פון די פאקטאָרס, וועלכע האָבן גאראנטירט די שטאָט דעם סטאטוס פונעם גרויסן האנדלס= און פינאנץ=צענטער

Оставить комментарий
(0 голоса)

די נאציִאָנאלע העלדן פון ישראל

אין אלע דערינערונגען באשרײַבט מען חנה סנש ווי א קלוג, טאלאנטירט, שיין און גוטהארציק מיידל. אין איר כאראקטער איז ניט געווען קיין שפּור פון אומגעוויינלעכער מוטיקײַט און ווילנסקראפט, וועלכע זי האָט שפּעטער ארויסגעוויזן. חנה סנש איז ניט געוואָרן א פאָלקס=פירער. זי איז געווען פארוואָרפן אינעם דײַטשישן הינטערלאנד און האָט ניט אויסגעגעבן אירע חברים אונטער פּײַניקונגען. חנה איז געווען צעשאָסן. דעריבער פארדינט זי צו זײַן אין איין ריי מיט אנדערע העלדן פון דער ייִדישער געשיכטע

Оставить комментарий
(0 голоса)

אין פּיאטיגאָרסק וועט מען בויען די נײַע סינאגאָגע

אין פּיאטיגאָרסק האָט מען פארלייגט א קאפּסול מיט ברכה אפן אָרט פון דער קינפטיקער סינאגאָגע. באלד נאָך דער צערעמאָניע פּלאנירט מען אָנהייבן די בויונג פנעם בית=הכנסת

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדישע אווטאָנאָמיע אין סימפעראָפּאָל

אין דער הויפּט=שטאָט פון דער רעפּובליק קרים, סימפעראָפּאָל, האָט מען דורכגעפירט די גרינדונגס=קאָנפערענץ פון דער געזעלשאפטלעכער אָרגאניזאציע ”די ייִדישע נאציִאָנאל=קולטור=אווטאָנאָמיע פון סימפעראָפּאָל“

Оставить комментарий
(0 голоса)

צום אָנדענק פון מארק פראדקינען

די מעמאָריִאל=ברעט דעם פאָלקס=ארטיסט פון פססר, קאָמפּאָזיטאָר מארק פראדקינען איז געווען געעפנט אף דער געבײַדע פונעם ווערקשטעל=אינסטרומענטאלן קאָלעדזש אין וויטעבסק אין די ראמען פונעם 0401=יאָריקן יוביליי פון דער שטאָט

Оставить комментарий
(0 голоса)

א דענקמאָל די ייִדן

אין שקלאָוו אין דער מאָלעווער געגנט האָט מען ווידערופגעשטעלט א דענקמאָל די ייִדן, וועלכע זײַנען אומגעקומען אין צוויי ייִדישע געטאָס אף דער טעריטאָריע פון דער שטאָט בעת דער צווייטער וועלט=מלחמה

Оставить комментарий
(0 голоса)

די געטאָ פון ווענעציע

ס’איז פאראן אין ווענעציע דאָס אָרט, וועגן וועלכן שרײַבט און דערציילט מען זייער ווייניק. דאָס איז די געטאָ, וועלכע געפינט זיך אין ראיאָן קאנערעדזשאָ. די טוריסטן קומען אהער זעלטן און עס האָבן זיך דאָ געבליבן ווייניק אָרטיקע אײַנוווינער. אָבער מיט יאָרן צוריק עס האָט אינעם ראיאָן געברענט דאָס לעבן

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער קליגסטער מענטש אין דער וועלט

די עלטערן האָבן געוואָלט מאכן וויליאם דזשיימס סידיסן פאר א געני, אויסניצנדיק די אייגענע בילדונגס=מעטאָדן, פאר וועלכע מע האָט זיי קריטיקירט. זײַן QI איז געווען פון 052 ביז 003 (דער גרעסטער צײַגער אין דער געשיכטע)

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדן פון סיציליע

דער אינדזל סיציליע איז פונלאנגאָנען געווען א קרייצוועג פון די האנדלס=וועגן פון אפריקע און נאָענטן מיזרח קיין מערב=אייראָפּע

Оставить комментарий
(0 голоса)

”רעטונגס=רעקוויִעם“

א טשעכישער ייִד עדגאר קראסא, וועלכער האָט איבערגעלעבט שואה, האָט ניט אָנטיילגענומען אינעם אופשטאנד אין געטאָ און האָט זיך ניט געשלאָגן אינעם פּארטיזאנישן אָטריאד. דעם ארויסרוף דעם נאציזם האָט ער געוואָרפן מיט דער הילף פון מוזיק

Оставить комментарий
(0 голоса)

די סינאגאָגע אין כארבין איז ווידער געעפענט

אין דער שטאָט כארבין (כינע) האָט מען נאָך דער רעסטאווראציע געעפענט די סינאגאָגע, וועלכע איז ווידערופגעשטעלט אין איר פריִערדיקן צושטאנד פון 9091 יאָר

Оставить комментарий
(0 голоса)

א וועלט=רעקאָרד

אינעם פּאָרט פון תל=אביב האָט מען ניט לאנג צוריק דורכגעפירט די גרעסטע אין דער געשיכטע שבת=סעודה

Оставить комментарий
(0 голоса)
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 45

Календарь газет

« Июль 2014 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Онлайн архив

"Биробиджанер штерн" 30 июля 2014 г.

просмотреть

"Биробиджанер штерн" 23 июля 2014 г.

просмотреть

pecjat

Детское приложение к газете "Биробиджанская Звезда"

8 ёжиков