pesah

Главная»Идиш» Идиш - Издательский дом Биробиджан

Идиш

מוזיק ווי א געווער

טויזנטער סאָוועטישע קינדער, וועלכע האָבן אין די יאָרן פון דער גרויסער פאָטערלענדישער מלחמה אָנטיילגענומען אינעם פּארטיזאנישן קאמף, זײַנען שפּעטער געווען באלוינט מיט די אָרדענס און מעדאלן. אָבער צווישן זיי איז ניטאָ קיין העלד פון אונדזער הײַנטיקער דערציילונג

Оставить комментарий
(0 голоса)

א נײַער נאָמען פארן דאָרף

דאָס דאָרף קאסטריליאָ=מאטאהודיִאָס אפן צפון פון שפּאניע האָט אין משך פון א האלב יאָרטויזנט געטראָגן אזא פּראָוואָקאציִאָנעלן נאָמען, וואָס אין איבערזעצונג באטײַט ”טויט די ייִדן“

Оставить комментарий
(0 голоса)

די נאציס אין ארץ=ישראל

אין די ישראלדיקע ארכיוון האָט מען ניט לאנג צוריק געפונען א קאָלעקציע פון פאָטאָגראפיעס, וועלכע איליוסטרירן דאָס לעבן פון דער דײַטשישער געמיינדע אין דער מאנדאט=פּאלעסטינע. אין די דרײַסיקער יאָרן פונעם פאָריקן יאָרהונדערט האָט דאָ געארבעט אן אָרטיקער אָפּטייל פון דער נאצי=פּארטיי

Оставить комментарий
(0 голоса)

דאָס לענגסטע ליד אין דער וועלט

דער רוסלענדישער פּראָדיוסער און מוזיקאנט איגאָר סאנדלער האָט דערקלערט וועגן דעם רעקאָרדירן פונעם לענגסטן ליד אין דער געשיכטע פון דער הײַנטצײַטיקער מוזיק

Оставить комментарий
(0 голоса)

א וווּנדערלעכע אנטדעקונג

די ישראלדיקע ארכעאָלאָגן האָבן געפונען אין נגב די רויִנען פונעם 0051=יאָריקן ביזאנטישן מאָנאסטיר מיט אן אוניקאלער מאָזאיִק

Оставить комментарий
(0 голоса)

אף נתנס נאָמען

סוף מארט, אין איינעם פון די ווארעמע און זוניקע טעג, האָט נתן שטראוס באקומען א דרינגלעכע טעלעגראם פון זײַן ברודער איסידאָר. דעמלט האָט נתן מיט זײַן ווײַב לינע געמאכט א רײַזע איבער פּאלעסטינע

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער מארש פון די רבנים

סוף מארט האָבן די אײַנוווינער פון בודאפּעשט געהאט די מעגלעכקײַט צו דערזען א ניט=געוויינלעכע געשעעניש - הונדערטער רבנים האָבן מארשירט איבער דער ברעגמויער פון דונײַ און האָבן געזונגען די תפילה ”אני מאמין“

Оставить комментарий
(0 голоса)

צום געדאנק פון עמי ווײַנהאוס

אדאנק דער ספּאָנסאָר=הילף פון די עלטערן פון דער בריטאנישער זינגערן פון ייִדישער אָפּשטאמונג עמי ווײַנהאוס, וועלכע איז געשטאָרבן דרײַ יאָר צוריק, עס וועט אינעם ווײַסרוסישן פּאָלאָצק דורכגיין אין יול דער צווייטער פעסטיוואל ”די טעג פון דער ייִדישער קולטור“

Оставить комментарий
(0 голоса)

פארהיטן ייִדיש

דער צענטער פונעם ייִדישן בוך, וועלכער געפינט זיך אינעם געמיטלעכן אמכערסט (שטאט מאסאטשוסעטס), ציט צו די אופמערקזאמקײַט פון די טוריסטן פון דער גאנצער וועלט

Оставить комментарий
(0 голоса)

”רוסישער פרילינג“

די טעג פון דער רוסלענדישער קולטור ”רוסישער פרילינג“ זײַנען דורכגעגאנגען אין ישראל

Оставить комментарий
(0 голоса)

זיי קומען צוריק אהיים

א ספּעציִעלע פּראָגראם פון דער ישראלדיקער רעגירונג דארף פארגרעסערן דעם רעפּאטריִאציע=שטראָם פון פראנקרײַך

Оставить комментарий
(0 голоса)

אן אויסשטעלונג וועגן די ייִדן פון קרים

דער רוסלענדישער ייִדישער קאָנגרעס וועט דורכפירן אין מאָסקווע אן אויסשטעלונג און א געדענק=אָוונט, געווידמעט די קרימטשאקן - דער עטנאָגראפישער גרופּע פון די ייִדן, וועלכע וווינען אין קרים שוין אין משך פון א סך יאָרהונדערטער

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ביבליִאָטעק פון באוואריע קערט אום די ביכער

די מלוכה=ביבליִאָטעק פון באוואריע האָט געמאָלדן, אז זי האָט אומגעקערט די יורשים פון דער ייִדישער משפּחה די ביכער פון אירע פאָנדן. דאָס זײַנען זיבן בענדער פון דער סעריע ”SEIRES HSINAPS EHT“ פון אלבערט פרעדעריק קאלווערט. אָט די ביכער זײַנען געווען קאָנפיסקירט דורך די נאציס אין 8391 יאָר בא דעם הענדלער מיט קונסטווערק ליודוויג בערנהיימער

Оставить комментарий
(0 голоса)

די פּלאקאטן וועגן שואה

אינעם מאָסקווער מלוכישן פּעדאגאָגישן אוניווערסיטעט איז אדורך די צערעמאָניע פון באלוינען די רוסלענדישע באזיגער פונעם צווישנפעלקערלעכן סטודענטישן קאָנקורס פון פּלאקאטן וועגן שואה

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער סאמע דערפאָלגרײַכער ייִדישער האָקיי=שפּילער

אין משך פון א לאנגער צײַט איז דער סאמע אויסערגעוויינלעכער ייִדישער האָקיי=שפּילער געווען דער אמעריקאנער מעטיו שנײַדער. ער האָט פארענדיקט זײַן ספּאָרט=קאריערע נאָכן סעזאָן 9002-0102 מיטן סטענליס בעכער און גאָלדענעם מעדאל פונעם טשעמפּיִאָנאט פון פשא

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ירושה פון די רוסישע ייִדן

אין ניו=יאָרק וועט מען עפענען א מוזיי פון דער רוסישער ירושה (MUESUM EGATIREH NAISSUR), וועלכער וועט זיך אײַנאָרדענען אינעם צענטער פאר דער רוסישער קולטור אינעם ראיאָן פון ברײַטאָן=ביטש. די עקספּאָזיציע פונעם מוזיי וועט דערציילן וועגן די בארימטע אָנגעקומענע פון דער רוסלענדישער אימפּעריע און געוועזענעם ראטנפארבאנד, וועלכע האָבן ארײַנגעטראָגן דעם גרויסן צושטײַער אין פארשיידענע ספערן פונעם לעבן פון דער אמעריקאנער געזעלשאפט

Оставить комментарий
(0 голоса)
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 43

Календарь газет

« Апрель 2014 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Онлайн архив

"Биробиджанер штерн" 23 апреля 2014 г.

просмотреть

"Биробиджанер штерн" 16 апреля 2014 г.

просмотреть

pecjat

Им нужна ваша любовь!

Детское приложение к газете "Биробиджанская Звезда"

8 ёжиков