Главная»Идиш» Идиш - Издательский дом Биробиджан

Идиш

פויגל פון דער אלטער וועלט

דער רוסלענדישער פארבאנד פאר באשיצן פייגל קלײַבט אויס אלע יאָר דעם פויגל פונעם יאָר. די קאנדידאטן דארפן אנטשפּרעכן עטלעכע תנאָים. ערשטנס, דארפן זיי זײַן ברייט פארשפּרייט, כדי וואָס מער מענטשן זאָלן האָבן די מעגלעכקײַט זיי צו דערלערנען און באשיצן. צווייטנס, ס’איז נייטיק, אז א באליביקער מענטש זאָל קאָנען גלײַך צו דערקענען אזא פויגל. און לעצטנס, קלײַבט מען אויס אזא זגאל פייגל, אז אלע, ווער עס וויל, זאָלן קאָנען אים געבן די קאָנקרעטע הילף.

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער דאָקטער אײַבאָליט איז אויך געווען א ייִד

ווער האָט ניט געלייענט קאָרניי טשוקאָווסקיס וווּנדערלעך מעשהלע אין פערזן וועגן דעם דאָקטער אײַבאָליט! דאָס מעשהלע איז איבערגעזעצט אף צענדליקער שפּראכן און ארויסגעגעבן מיט א טיראזש פון העכער עלף מיליאָן עקזעמפּליארן.

Оставить комментарий
(1 голос)

”בעלאָמאָרסקאיא וועטשיאָראָטשקע“

אינעם יוגנט=פּאלאץ ”סטראָיטעל“ פון דער שטאָט סעוועראָדווינסק איז דורכגעגאנגען די לעצטע ”בעלאָמאָרסקאיא וועטשיאָראָטשקע“ פון 5102 יאָר

Комментарии (1)
(2 голоса)

די באלוינונג פאר ראטעווען ייִדן

דער קיניג פון מאראָקאָ מוהמד דער פינפטער איז באלוינט נאָכן טויט מיט דער ערשטער בכבודיקער פּרעמיע פונעם אמעריקאנער אינסטיטוט פון ייִדישע אויספאָרשונגען פארן ראטעווען 052 טויזנט ייִדן פון מאראָקאָ אין די יאָרן פון דער צווייטער וועלט=מלחמה

Оставить комментарий
(1 голос)

צום אָנדענק פון די העלדן פון סאָביבאָר

אין פארקויף איז אָנגעקומען די פּאָטשט=מארקע, געווידמעט דעם אופשטאנד אינעם קאָנצענטראציע=לאגער סאָביבאָרדעם אופשטאנד פון די אסירים=ייִדן, וואָס איז פאָרגעקומען דעם 41 אָקטיאבער 3491 יאָר, האָט אָרגאניזירט דער סאָוועטישער קריגס=געפאנגענער, דער לייטענאנט אלעקסאנדער פּעטשיאָרסקי.

Оставить комментарий
(1 голос)

די פּרעמיע ”גענעזיס“ - יצחק פּערלמאנען

דער לאורעאט פון דער פּרעמיע פונעם פאָנד ”גענעזיס“ פאר 6102 יאָר איז געוואָרן דער באוווּסטער פידלער, ווירטואָז און דיריזשאָר יצחק פּערלמאןדי גרייס פון דער פּרעמיע ”גענעזיס“ איז 1 מיליאָן דאָלאר. מע באלוינט מיט איר אלע יאָר דעם איינציקן לאורעאט פאר די גלענצנדיקע פּראָפעסיִאָנעלע דערגרייכונגען, פארן וואָגיקן צושטײַער אין דער אנטוויקלונג פון דער גאנצער מענטשהײַט און פאר דער איבערגעגעבנקײַט די ווערטן פונעם ייִדישן פאָלק.

Оставить комментарий
(1 голос)

קאָמונע ”איקאָר“

פּיִאָנערן-קאָמונארן אפן פראָנט פון בויען דעם סאָציִאליסטישן ביראָבידזשאן

Оставить комментарий
(1 голос)

סטיווען ספּילבערג וועט מעכן א פילם וועגן דעם פּסיכיִאטער פון אָדעס

וועגן דעם פּסיכיִאטער יעווגעני שעוואליאָוו און זײַן זון אנדריי - די קומענדיקע הויפּט=העלדן פונעם פילם - האָט סטיווען ספּילבערגן דערציילט די עמיגראנטקע פון אָדעס - איך בין געוואקסן מיט ייִדיש און רוסיש אין דער שטוב, - זאָגט ספּילבערג.

Оставить комментарий
(0 голоса)

וווּדי אלען

זײַן סצענאר צו דעם פילם ”עני האָל“ האָט מען אנערקענט פאר א פריילעכסערן סצענאר אין דער געשיכטע פון קינעמאטאָגראף, ער האָט ניט קיין הויכער בילדונג, אָבער מע האָט אים געעפנט א דענקמאָל אין קאלינינגראד, ער האָט ניט קיין קאָמפּיוטער און ארבעט אף א דרוקמאשין פאר 04 דאָלאר, וועלכע איז אלט שוין א האלבער יאָרהונדערט.

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער מולטיקולטורעלער אזערבײַדזשאן

ערב דעם 59=יאָריקן יוביליי פונעם אזערבײַדזשאנער רוסישן דראמאטישן מלוכה=טעאטער אף סאמעד וווּרגונס נאָמען האָט דער הויפּט=רעזשיסער פונעם טעאטער, דער פאָלקס=ארטיסט פון אזערבײַדזשאן, דער קאוואלער פונעם אָרדען ”שאָכראן“ (“רום“), דער אווטאָריטעטער מיטגליד פון דער ייִדישער קהילה פון דער רעפּובליק אלעקסאנדער שאראָווסקי דערציילט וועגן די פּאָזיטיוון פון מולטיקולטוראליזם פונעם לאנד

Оставить комментарий
(0 голоса)

”פידלער אפן דאך“

דעם 8 דעקאבער וועט אינעם מלוכה=קרעמל=פּאלאץ דורכגיין די 41=טע פײַערלעכע צערעמאָניע פון אײַנהענטיקן די פּרעמיע פון דער פעדעראציע פון ייִדישע קהילות פון רוסלאנד ”פידלער אפן דאך“

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדן פון טאדזשיקיסטאן

הײַנט זײַנען אין טאדזשיקיסטאן פאראן סך=הכל 003 ייִדן - אלץ, וואָס איז געבליבן פון אמאָל גרויסער ייִדישער קהילה. אָנשטאָט דעם אלטן בית=מדרש, וועלכער איז געווען צענומען צען יאָר צוריק, האָבן זיי א געוויינלעך הויז, וווּ צו פארזאמלען זיך און דאוונען

Оставить комментарий
(0 голоса)

א היסטאָרישע אנטדעקונג

בעת דעם רעמאָנט פונעם אלטן הויז אין צענטער פון בודאפּעשט האָט מען געפונען אין דער וואנט זעקס טויזנט פאָרמוליארן, וועלכע זײַנען געווען פארפילט דורך די ייִדן, וועלכע האָבן געוווינט אין דער אונגארישער הויפּט=שטאָט אין 4491 יאָר. א סך פון זיי זײַנען געווען אָפּגעשיקט אין די קאָנצענטראציע=לאגערן און זײַנען געווען דערחרגעט. די אנטדעקונג האָט די גרויסע היסטאָרישע ווערט

Оставить комментарий
(1 голос)

די מעדאלן לכבוד דעם 07=יאָריקן יוביליי פונעם זיג

אינעם מוזיי פון די ייִדישע קריגער אין לאטרון האָט מען איבערגעגעבן די מעדאלן לכבוד דעם 07=יאָריקן יוביליי פונעם זיג די וועטעראנען פון דער צווייטער וועלט=מלחמה, וועלכע וווינען אין ישראל

Оставить комментарий
(0 голоса)

א דענקמאָל דעם העלד

אין באשקיריע האָט מען געשטעלט א דענקמאָל ניקאָלײַ קיסעליאָוון - דעם פּארטיזאן, וועלכער האָט געראטעוועט 812 מענטשן

Оставить комментарий
(0 голоса)

דאָס טאָגבוך פּאָסט רעסטאנט

אינעם צענטער פאר קונסט אפן נאָמען פון מארק ראָטקאָ האָט מען דעמאָנסטרירט א דאָקומענטאלן פילם פון גריגאָרי אמנועל ”דאָס טאָגבוך פּאָסט רעסטאנט“. אין יסוד פונעם לעטלענדיש=רוסלענדישן פילם ליגן די טאָגבוך=נאָטיצן פון א. סטראדינש, וועלכע ער האָט געמאכט אין די לאגערן. ארטור סטראדינש (7091-6891), א געבוירענער אין לאטגאליע, איז געווען רעפּרעסירט אין 1491 יאָר. ער איז אָפּגעקומען זײַן טערמין - צען יאָר - אין די לאגערן פון גולאג אין וויאטקער קאנט (איצט - קיראָווער געגנט)

Оставить комментарий
(0 голоса)
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 58

Календарь газет

« Февраль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

RSB

Онлайн архив

"Биробиджанер штерн" 03.02.2016 г.

просмотреть

"Биробиджанер штерн" 27.01.2016 г.

просмотреть

Весь онлайн архив

pecjat2

Детское приложение к газете "Биробиджанская Звезда"

8 ёжиков