Главная»Идиш» Идиш - Издательский дом Биробиджан

Идиш

די יורשים פון מאמע=לשון

אינעם ייִדישן קהילה=קולטור=צענטער MEDEK (קעשענעוו, מאָלדאָווע) האָט מען אָפּגעמערקט דעם 201=טן געבוירן=טאָג פון יחיאל שרײַבמאן, דעם ייִדישן שרײַבער מיט א וועלטבארימטן נאָמען

Оставить комментарий
(0 голоса)

צום יוביליי פונעם נצחון

אין דער ישראלדיקער שטאָט נתניה איז דורכגעגאנגען די פײַערלעכע צערעמאָניע, אף וועלכער מע האָט באלוינט די געוועזענע אסירים פון די קאָנצענטראציע=לאגערן און געטאָס. זיי האָבן באקומען די מעדאלן ”07 יאָר פונעם נצחון אין דער גרויסער פאָטערלענדישער מלחמה פון 1491 - 5491 יאָרן“

Оставить комментарий
(0 голоса)

ברונדיבאר

די וואָלגאָגראדער קינדער וועלן שטעלן די אָפּערע פון דער געטאָ פון טערעזין צום יוביליי פון נצחון

Оставить комментарий
(0 голоса)

געווידמעט דעם ייִדישן טעאטער

אינעם מוזיי פון טעאטער= און מוזיק=קונסט אין סאנקט=פּעטערבורג וועלן דורכגיין די אָנדענק=טעג פון די גרינדער פונעם ייִדישן טעאטער אין רוסלאנד שלמה מיכאָעלס און אלעקסיי גראנאָווסקי

Оставить комментарий
(0 голоса)

די באפליגלטע ווערטער

אין די ראמען פונעם יאָר פון ליטעראטור און קולטור=אופקלערערישן ציקל פאר די קינדער און דערוואקסענע ”לאָמיר פארהיטן די רוסישע שפּראך אין דער משפּחה“ איז אינעם רוסלענדישן קולטור=צענטער אין תל=אביב פאָרגעקומען א ליטעראריש=קינסטלערישער אָוונט ”די באפליגלטע ווערטער פון קרילאָוו“, געווידמעט דער שאפונג פונעם גרויסן רוסישן פאבל=שרײַבער איוואן אנדרעוויטש קרילאָוו

Оставить комментарий
(0 голоса)

אן אומגעוויינלעכע פאָרשטעלונג

די אָנטיילנעמער פון אָט דער אומגעוויינלעכער פאָרשטעלונג זײַנען די סאמע בארימטע שפּילער פון הײַנטצײַטיקן ישראל, סײַ ”די קלאסיקער“, סײַ די ווירטואָזן=דזשאזמענער, - גיל שוחת, רמי קליאינשטיין, שלמה גרוניך, לעאָניד פּטאשקא, מיכאל זערצעקעל, וויקטאָר סטאניסלאווסקי און די אָפּערע=סאָפּראנאָ=זינגערן דאניִעלא לוגאסי

Оставить комментарий
(0 голоса)

יוביליי פונעם סקולפּטאָר

דער ייִדישער נאציִאָנאלער פאָנד קרן קיימת לישראל האָט דורכגעפירט א פײַערלעך מאָסמיטל, געווידמעט דעם 001=יאָריקן יוביליי פונעם סקולפּטאָר אחים שושני

Оставить комментарий
(0 голоса)

די לעגענדע פון דער סאָוועטישער אויסשפּיר=דינסט

יאן טשערניאק (זײַן עכטער נאָמען - יאנקל טשערניאק) איז געוואָרן א מיטארבעטער פון דער הויפּט=אויסשפּיר=פארוואלטונג פון פססר נאָך אין 0391 יאָר. גראָד ער איז געווען א פּראָטאָטיפּ פונעם געשטאלט פונעם באוווּסטן שטירליץ

Оставить комментарий
(0 голоса)

וויִאזוי די ייִדן פון רוסלאנד האָבן געגרינדעט די קאָמונע אין פשא

צוריק מיט 211 יאָר האָט די געזעצגעבערישע פארזאמלונג פונעם שטאט ניו=דזשערסי גענומען אונטער זײַן יוריסדיקציע דאָס קליינע אמעריקאנער שטעטל וווּדבײַן. די אײַנוווינער האָבן געהאלטן דאָס שטעטל פארן ”ערשטן אווטאָנאָמען ייִדישן ייִשוב זינט ירושלים איז געפאלן“. דאָס ייִשוב, וואָס איז געווען געגרינדעט מיט 22 יאָר פריִער, איז געוואָרן א מקום=מנוחה פאר די ייִדישע עמיגראנטן פון דער רוסלענדישער אימפּעריע

Оставить комментарий
(0 голоса)

א ווירטועלער מוזיי פארבעט די געסט

אין מאָלדאָווע האָט מען געעפנט דעם ווירטועלן מוזיי פון דער געשיכטע פון די ייִדן פון בעסאראביע

Оставить комментарий
(0 голоса)

די צערעמאָניע אין שאנכײַ

דער אלוועלטלעכער ייִדישער קאָנגרעס און די רעגירונג פון כינע האָבן אונטערגעשריבן אן אָפּמאך וועגן געמיינזאמען דורכפירן די מאָסמיטלען לכבוד דעם 07=טן יאָרטאָג פון דער באפרײַונג פון דער ייִדישער געטאָ אין שאנכײַ

Оставить комментарий
(0 голоса)

צום אָנדענק פון דער מינכן=טראגעדיע

דער צווישנפעלקערלעכער אָלימפּישער קאָמיטעט האָט באשלאָסן צו שאפן א מעמאָריִאל, געווידמעט עלף ישראלדיקע ספּאָרטסמענען, וועלכע זײַנען געווען דערהרגעט דורך די פּאלעסטינישע טעראָריסטן

Оставить комментарий
(0 голоса)

פּורים אף ”לענפילם“

דער ישראלדיקער קולטור=צענטער פון דער אמבאסאדע פון דער מלוכה ישראל אין דער רוסלענדישער פעדעראציע, דאָס ייִדישע קולטורהויז יסוד, דער פאמיליען=צענטער ”OL NIADA“, דער רעגיִאָנעלער ייִדישער קאָנגרעס אין סאנקט=פּעטערבורג, די פאָרשטייערשאפט פונעם ייִדישן אגענטור ”סוכנות” אין סאנקט=פּעטערבורג, דער סטודענטישער צענטער ”הלל“ און דער פּראָיעקט ”SRATS“ האָבן אײַנגעלאדן די געסט אפן פריילעכן נאציִאָנאלן ייִדישן יום=טוב פּורים

Оставить комментарий
(0 голоса)

א ייִדישער איבערזעצער פון קאָראן

ניסים דזשאָזעף דאוד איז א בריטאנישער ליטעראטאָר, אן אָפּשטאמלינג פון דער משפּחה פון די איראקישע ייִדן און אן אווטאָר פון דער איבערזעצונג פון קאָראן אף דער הײַנטצײַטיקער ענגלישער שפּראך

Оставить комментарий
(1 голос)

פון טשערטשיל ביז די סאָוועטישע ייִדן

סער מארטין גילבערט, דער באוווּסטער בריטאנישער היסטאָריקער און אָפיציִ

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדישע שפּראכן

א סך וויסנשאפטלעכע ווערק זײַנען געווידמעט דער געשיכטע פונעם ייִדישן פאָלק. א קוק טאָן אף איר פונעם אומגעריכטן ראקורס האָט פאָרגעלייגט דער פּראָפעסאָר פונעם אוניווערסיטעט פון אָקספאָרד בערנארד שפּאָלסקי, דער אווטאָר פון דער מאָנאָגראפיע ”די שפּראכן פון ייִדן“, וועלכע איז דאָ ניט לאנג דערשינען אינעם פארלאג SSERP YTISREVINU DROFXO. שפּאָלסקי באטראכט דעם היסטאָרישן גורל פון ייִדן דורך דער פּריזמע פון די שפּראכן, אף וועלכע זיי האָבן גערעדט אין דיִאספּאָרע

Оставить комментарий
(0 голоса)
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 52

Календарь газет

« Март 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Онлайн архив

"Биробиджанер штерн" 25.03.2015

просмотреть

"Биробиджанер штерн" 18.03.2015

просмотреть

pecjat

Детское приложение к газете "Биробиджанская Звезда"

8 ёжиков
покупка дома с водопроводом