Главная»Идиш» Идиш - Издательский дом Биробиджан

Идиш

דער שונא פונעם נאצי=דײַטשלאנד

דער אמעריקאנער רעזשיסער ראָב גארדנער האָט געמאכט א דאָקומענטאלן פילם וועגן דעם אויסנעמלעכן גורל פון נור אינאיאט כאן. זי איז געווען די אינדישע מוסולמענערן פונעם פירשטלעכן שטאם. אין די יאָרן פון דער צווייטער וועלט=מלחמה האָט זי געארבעט אלס אגענט פון דער בריטאנישער אויסשפּיר=דינסט אין פּאריזש

Оставить комментарий
(0 голоса)

אן אומגעוויינלעכע טריִאָ

אינעם קאָנצערט=זאל אין מאנהעטן איז דורכגעגאנגען א קאָנצערט פון אן אומגעוויינלעכער ייִדישער טריִאָ

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער נס פון פּוילן

דער מוזיי פון דער געשיכטע פון די פּוילישע ייִדן איז נאָמינירט אפן טיטל ”דער נס פון פּוילן“ אינעם קאָנקורס ”7 נײַע נסים פון פּוילן“, וועלכן עס האָט אָרגאניזירט די אויסגאבע RELEVART CIHPARGOEG LANOITAN

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ייִדישע קולטור אין טעאטער

דער ייִדישער היסטאָרישער מוזיי פון אמסטערדאם האָט געמאָלדן וועגן דעם אָנהייב פון דער נײַער בילדונגס=פּראָגראם. מע וועט באקענען די האָלענדישע שילער מיט דער ייִדישער קולטור מיט דער הילף פונעם ספּעקטאקל ”אנע“, געווידמעט אנע פראנק

Оставить комментарий
(0 голоса)

דער פאָטער פונעם ישראלדיקן קינאָ

אין תל=אביב איז אין עלטער פון 58 יאָר געשטאָרבן דער רעזשיסער פון טעאטער און קינאָ, פּראָדיוסער און סצענאריסט מנחם גולן, וועלכן מע רופט אָן דער פאָטער פון דער ישראלדיקער קינאָ=אינדוסטריע

Оставить комментарий
(0 голоса)

די ספרדים אײַלן זיך ניט קיין שפּאניע

אין פעווראל פונעם איצטיקן יאָר האָט די שפּאנישע רעגירונג אָנגענומען א געזעץ, אדאנק וועלכן קענען די אָפּשטאמלינגען פון ארויסגעטריבענע אין VX יאָרהונדערט ייִדן=ספרדים, קומען צוריק אין לאנד. אָבער אין א האלב יאָר ארום נאָכן באשטעטיקן דעם געזעץ פארבלײַבן די מיטארבעטער פונעם שפּאנישן אינערן=מיניסטעריִום אין פארלוירענקײַט. זיי אנטשליסן זיך ניט צו איבערציילן אפילו די בערכדיקע צאָל רעפּאטריִאנטן

Оставить комментарий
(0 голоса)

דרײַ מלחמות פונעם דיוויזיע=קאָמאנדיר כאצקילעוויטש

ער איז געווען א לעגענדארישער דיוויזיע=קאָמאנדיר. ער האָט אָנגעהויבן זײַן שלאכט=וועג בעת דער ערשטער וועלט=מלחמה, איז דורכגעגאנגען דעם בירגערקריג. מיכאיִל כאצקילעוויטש איז געווען א סטראטעג און א מוטיקער קריגער. זײַן לעבן איז איבערגעריסן געוואָרן איבער זײַן געטרײַשאפט דעם היימלאנד, פאר וועלכן ער האָט זיך געשלאָגן אין דרײַ מלחמות

Оставить комментарий
(0 голоса)

מעטראָטראמווײַ אין גוש דן

די אייבערערדישע ווערסיע פונעם קינפטיקן מעטראָטראמווײַ האָט אָנגעהויבן ארבעטן אין גוש דן. מע האָט איבערגעגעבן אף עקספּלואטאציע א צײַטווײַליקן וואריִאנט, וועלכער גייט דורך דורך פּתח תקוה, בת ים, בני ברק, רמת גן און תל=אביב

Оставить комментарий
(0 голоса)

שוץ=צימערן פאר ישראלים

די אָרגאניזאציע ”קליימס קאָנפערענס“ וועט אויסטיילן מער פון איין מיליִאָן שקל פאר דער בויונג פון שוץ=צימערן אינעם קאָמפּלעקס פון סאָציִאלע דירות אין באר שבע

Оставить комментарий
(0 голоса)

ער האָט געשריבן אף ייִדיש

521 יאָר צוריק איז געבוירן געוואָרן דער ייִדישער סאָוועטישער דיכטער דוד האָפשטיין. אין זײַנע לידער פּאָרט זיך אף א וווּנדערלעכן אויפן א פײַנער ליריקער און א טיפער פילאָסאָף

Оставить комментарий
(0 голоса)

בר=מיצווה אין זאמאָסץ

אין דער פּוילישער שטאָט זאמאָסץ האָט מען צום ערשטן מאָל פאר די לעצטע 57 יאָר געפּראוועט בר=מיצווה. אין דער סינאגאָגע פון זאמאָסץ האָט מען דורכגעפירט די צערעמאָניע פון בר=מיצווה פונעם בירגער פון פשא דזשייקאָב וויזניק, וועלכער איז ספּעציִעל געקומען צו פאָרן אין היימלאנד פון זײַנע אורעלטערן

Оставить комментарий
(0 голоса)

א מענטש פון שינדלערס ליסטע

אלעקסאנדער ביאליוולאָס=ווײַט, איינער פון די ייִדן, וועלכע זײַנען געווען געראטעוועט דורך אָסקאר שינדלער, האָט באזוכט זײַן היימשטאָט אין פּוילן

Оставить комментарий
(0 голоса)

א ייִדישער זון פונעם רוסישן פאָלק

מע האָט אים אָנגערופן ”א ייִדישער זון פונעם רוסישן פאָלק“. אין דער דײַטשישער געפאנגענשאפט בעת די פארהערן האָט ער געענטפערט נאָר אף דער אוקראיִנישער שפּראך. ער איז געווען איינער פון צוויי סאָוועטישע גענעראלן=ייִדן, וועלכע זײַנען ארײַנגעפאלן אין דער דײַטשישער געפאנגענשאפט

Оставить комментарий
(0 голоса)

א ראָבאָט קאָפּירט די תורה

אן אומגעוויינטלעכע קינסטלערישע אקציע האָט זיך אָנגעהויבןאינעם ייִדישן מוזיי פון בערלין - א ראָבאָט קאָפּירט די תורה

Оставить комментарий
(0 голоса)

אן אוניקאלע אנטדעקונג

אין ברעסט, אין פּראָצעס פון אויסגראָבן קאָטלאָוואן פאר א סופּערמארק, האָט מען געפונען א גרויסע פּארטיע מצבות, וועלכע אמאָל זײַנען געווען ארויסגעפירט פונעם צעשטערטן אין 6591 יאָר ייִדישן בית=עלמין

Оставить комментарий
(0 голоса)

”דאָס אידעאלע ארישע קינד“

א מיידעלע, וואָס האָט געדינט פארן נאצישן דײַטשלאנד ווי א בײַשפּיל פונעם ”ארישן“ קינד , איז געווען א ייִדישקע

Оставить комментарий
(0 голоса)
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46

Календарь газет

« Август 2014 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Онлайн архив

"Биробиджанер Штерн" 27 августа 2014 г.

просмотреть

"Биробиджанер Штерн" 20 августа 2014 г.

просмотреть

ukraina

pecjat

Детское приложение к газете "Биробиджанская Звезда"

8 ёжиков